Thứ Năm, 28/05/2020 13:37 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Đảng bộ Viện KSND tỉnh: Nhiều năm liền trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Thứ Ba, 14/05/2019 09:20 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

“Là đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu nhiều năm liền; đơn vị luôn hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, liên tục được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao công nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng cờ thi đua xuất sắc”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (CCQT) Nguyễn Xuân Thoại nhận xét về Đảng bộ VKSND tỉnh. 


Đảng bộ VKSND tỉnh hiện có 51 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ (1 chi bộ có chi ủy). Đa số có trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; hầu hết có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trong đó có 3 thạc sĩ. Đây là những hạt nhân lãnh đạo, lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của VKSND tỉnh.

 

Lãnh đạo VKSND tỉnh trao tặng máy vi tính cho xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa 


Xây dựng đơn vị TSVM là nhiệm vụ then chốt

 

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hồ Minh Tâm cho biết: Xác định việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ then chốt để xây dựng ngành KSND, xây dựng đơn vị TSVM, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Đảng ủy VKSND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND, các nghị quyết của Quốc hội và các bộ luật, luật mới liên quan đến tư pháp.

 

Đồng thời tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của các cấp ủy đảng và VKSND tối cao; xây dựng kế hoạch với những nội dung và biện pháp, chỉ tiêu cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 

Đặc biệt, trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.


Bên cạnh đó, Đảng ủy chủ động phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên; duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin và Tổ tuyên truyền của VKSND tỉnh.


Trong đó, tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật; về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Thông tin nội bộ...


Đảng ủy thường xuyên phổ biến thông tin thời sự, kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm nhằm định hướng thông tin và dư luận cho cán bộ, đảng viên...


Qua đó củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

“Đến nay, không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên”, đồng chí Hồ Minh Tâm khẳng định.

 

Mặt khác, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phân công đảng ủy viên trực tiếp tham dự, chỉ đạo và nhận xét, đánh giá quá trình tổ chức sinh hoạt của từng chi bộ. Hàng quý, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

 

Bí thư Chi bộ Phòng 1 Hồ Ngọc Thảo chia sẻ: “Chi bộ chúng tôi thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn với việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ…

 

Hàng quý, chi bộ đều triển khai sinh hoạt chuyên đề theo nội dung đã đề ra. Phần thảo luận cụ thể, sát với nội dung từng chuyên đề, có sự liên hệ với tập thể và cá nhân. Các ý kiến phát biểu thể hiện sự tâm huyết, sáng tạo, có tính xây dựng...

 

Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên”.


Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

 

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác hàng năm theo đúng chỉ thị, kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao cũng như nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQT và kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh.

 

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”.

 

Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; nhất là các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng và những vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương.

 

Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lê Trung Hưng cho biết: Thời gian qua, Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Viện KSND tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung công tác đột phá trong quản lý, chỉ đạo đối với VKSND cấp huyện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ; duy trì tổ chức giao ban trực tuyến VKSND hai cấp về công tác kiểm sát hàng tháng và hội nghị giao ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt hai cấp (tỉnh và huyện) hàng quý...

 

Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; không để xảy ra giam, giữ quá hạn; kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án hình sự, việc lập hồ sơ về giảm án, tạm đình chỉ, ủy thác thi hành án hình sự…

 

VKSND hai cấp cũng đã đẩy mạnh kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

 

Viện trưởng và lãnh đạo VKSND tỉnh chú trọng công tác tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo không để xảy ra đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tồn đọng, kéo dài; định kỳ phối hợp với HĐND, UBND các cấp và các ngành tham gia tiếp công dân.

 

Thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, VKSND tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất, ban hành các thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác thanh tra; tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế án hình sự sơ thẩm bị hủy để điều tra, xét xử lại”; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời án cấp huyện thỉnh thị, xây dựng các chuyên đề; sửa đổi, bổ sung các quy chế…

 

Ngoài ra, Đảng ủy VKSND tỉnh cũng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động hàng năm; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực các phong trào do VKSND tối cao, VKSND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể phát động.

 

Kết quả, hàng năm VKSND tỉnh đều hoàn thành đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao; không có trường hợp đình chỉ bị can vì hành vi không cấu thành tội phạm và không có trường hợp VKSND truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.


Với những thành tích nổi bật, Đảng bộ VKSND tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen tặng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2011-2015); Đảng ủy Khối CCQT công nhận “Đảng bộ TSVM tiêu biểu” năm 2016, 2017, 2018. Có 4 đảng viên được khen thưởng về thành tích 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liên tục, VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành KSND.

 

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
47
Hôm nay
1045
Tháng hiện tại
58437
Tổng lượt truy cập
4712136
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.