Thứ Hai, 21/10/2019 09:05 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT và KSĐT các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại
Thứ Ba, 12/02/2019 10:32 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google
 

Huỳnh Ngọc Thanh

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên


Năm 2018, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các vụ án tồn đọng, phức tạp, có dấu hiệu oan sai, án bị hủy để điều tra, xét xử lại của những năm trước đạt nhiều kết quả. đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.


Tiếp tục quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về cải cách tư pháp; Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao; hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, năm 2019, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành, là nhiệm vụ trọng tâm nhất của đơn vị, là yêu cầu số một của mỗi Kiểm sát viên.Đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng ký kết Quy chế phối hợp


Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, ngày 28/01/2019, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-VKS-P1 triển khai thực hiện công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại” với nhiều nội dung và giải pháp cụ thể như sau:


Một là: Trong tháng 01/2019: Các phòng 1, 3, 7 VKSND tỉnh và các VKSND huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát và lập danh sách các vụ án hình sự tồn từ năm 2018 trở về trước, các vụ án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại chưa giải quyết xong báo cáo VKSND tỉnh (qua Phòng 1).


Hai là: Các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn, án bị hủy đang ở giai đoạn điều tra hoàn thành trong quý II/2019; xét xử xong trong quý III/2019, không để kéo dài, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra việc đình chỉ điều tra vì không phạm tội, đình chỉ, tạm đình chỉ không đúng phải phục hồi, các trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội hoặc hủy án để điều tra lại.


Ba là: Chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng, các đơn vị phải báo cáo VKSND tỉnh (qua Phòng 1) tiến độ và kết quả giải quyết các vụ án nói trên, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết đối với từng vụ án (trong việc định tội; định khung hình phạt; có quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng…); những biện pháp đơn vị đã thực hiện nhưng chưa đạt kết quả và những kiến nghị, đề xuất đối với VKSND tỉnh.


Bốn là: Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết án hình sự, phải thực sự “công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”, phân công Kiểm sát viên có năng lực và kinh nghiệm trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án. Kiểm sát viên phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc”, thực hiện nghiêm túc quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, nhất là các Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT, Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT, các quy chế của VKSND tối cao... chủ động phối hợp với Điều tra viên, Thẩm phán trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; đảm bảo việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.


Năm là: Đối với những vụ án bị hủy để điều tra, xét xử lại, trước khi truy tố, VKSND cấp huyện phải báo cáo Lãnh đạo phòng 1 (hoặc phòng 3) và Phòng 7 nghe và chỉ đạo theo đúng tinh thần kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh.


Sáu là: Đối với những vụ án có khó khăn vướng mắc về tội danh, chứng cứ, thủ tục tố tụng, đường lối xử lý thì VKS chủ động đề nghị Cơ quan điều tra tổ chức họp liên ngành CA-VKS-TA để bàn biện pháp giải quyết, trường hợp không thống nhất đường lối, quan điểm giải quyết thì yêu cầu CQĐT kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của liên ngành cấp trên.


Bảy là: Phòng 1, 3 có trách nhiệm quản lý, theo dõi, chỉ đạo các các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại của cấp huyện theo loại án được phân công, trường hợp cần thiết phân công biệt phái Kiểm sát viên trung cấp trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra trường hợp oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.


Tám là: Tháng 10/2019, báo cáo sơ kết thực hiện công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại” về VKSND tỉnh (Phòng 1) để tổng hợp báo cáo lên VKSND tối cao. 


Chín là: Kết quả việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại của từng đơn vị là tiêu chí chấm điểm và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019.  


Giao Phòng 1 chủ trì, phối hợp với Phòng 3, 7 tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tỉnh trong việc tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tăng cường quản lý, chỉ đạo, phối hợp với VKSND cấp huyện trong giải quyết các vụ án tồn đọng, án hủy để điều tra, xét xử lại. Hàng tháng, Phòng 1 tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các đơn vị báo cáo lãnh đạo VKSND tỉnh; xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện công tác đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, KSĐT các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, ánbị hủy để điều tra, xét xử lại trong tháng 10/2019.

 

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 14-10-2019:

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện  về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại CQTHAHS Công an tỉnh.

09h30:

- Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn nghe Ban nữ công và Văn phòng báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 3 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 15-10-2019:

08h00:

- Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

14h00:

- Đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 16-10-2019:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý 3/2019.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 8 kết luận tại Cơ quan THAHS Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 17-10-2019: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 dự họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 18-10-2019:

08h00:

- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thi hành Luật TTHC và tập huấn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.

 

Thứ 7, 19-10-2019: 

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 20-10-2019:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
102
Hôm nay
874
Tháng hiện tại
50461
Tổng lượt truy cập
4154887
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.