Thứ Bảy, 14/12/2019 12:24 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, sớm đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững
Thứ Năm, 15/10/2015 09:06 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu dự đại hội cùng toàn thể các vị khách quý,

 Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo đại hội - Ảnh: D.T.XUÂN

Hôm nay, tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị phân công đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trước hết, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đại biểu của đại hội, các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các vị khách quý về dự đại hội. Tôi xin chuyển đến đại hội lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Yên; chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

 

Thưa các đồng chí,

 

Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Phú Yên là một sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tỉnh nhà, ngoài việc đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ 5 năm qua sẽ quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Kết quả của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ động triển khai sớm và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2015- 2020; đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo về công tác chuẩn bị và đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự. Báo cáo chính trị của Tỉnh ủy khóa XV trình đại hội hôm nay đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém và báo cáo được trình bày trước Đại hội cũng là trí tuệ của toàn Đảng bộ, phản ánh khách quan, trung thực kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 5 năm tới.

 

Thưa các đồng chí,

 

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Phú Yên, cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đã diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi, song không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên đã đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 11,5%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách tăng khá. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2015 tăng hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng. Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt một số kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn, miền núi và đô thị có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đáng kể, mục tiêu 100% thôn, buôn có điện lưới quốc gia được hoàn thành sớm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội… có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ hộ giảm nghèo đạt 2,14%/năm, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm hay, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

 

Những thành tựu đạt được trên đây chính là kết quả của sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, sự đóng góp quý báu cả sức lực, trí tuệ, uy tín của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Yên đã đạt được trong 5 năm qua.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh - Ảnh: M.KÝ

Thưa các đồng chí,

 

Những thành tựu đạt được của tỉnh Phú Yên trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong báo cáo chính trị đã chỉ rõ:

 

- Vì sao chúng ta chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế để phát triển?

 

- Việc cơ cấu lại một số ngành, nhất là công nghiệp, dịch vụ vì sao chậm?

 

- Vì sao chưa xây dựng triển khai đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (đáp ứng khai thác hải sản).

 

- Rồi các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; các lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng, tổ chức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, mặt trận, đoàn thể, đề nghị các đồng chí đại biểu đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Phú Yên sẽ bứt phá phát triển nhanh hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

 

Thưa các đồng chí,

 

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới sẽ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI; nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm tới 2016-2021 với tư tưởng chủ đạo là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng đã được gửi đến các đảng bộ trong toàn Đảng thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hơn chất lượng của các văn kiện, đồng thời giúp các đảng bộ có thêm cơ sở khi xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội của đảng bộ mình và cũng để góp phần vào việc quán triệt tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội. Mong rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên các đồng chí có những đóng góp ý kiến hay, có giá trị vào các văn kiện Đại hội toàn quốc của Đảng.

 

Thưa các đồng chí,

 

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Phú Yên cần tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức để cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”,tôi đề nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới của Đảng bộ tỉnh Phú Yên cần bám sát chủ đề trên; xác định được mục tiêu, chỉ tiêu cho 5 năm tới và xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội chúng ta cùng quan tâm trong quá trình thảo luận.

 

Thứ nhất, trong phát triển kinh tế, cần tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Triển khai thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, ưu tiên các ngành có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. Chú trọng phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế như: công nghiệp lọc - hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông - lâm - thủy sản, tân dược, dệt may… Trước mắt, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện triển khai và sớm đưa Nhà máy lọc, hóa dầu Vũng Rô và một số dự án du lịch quy mô lớn vào hoạt động, tạo bước phát triển đột phá cho tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm - thủy sản, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, qua đó nâng cao thu nhập và đời sống của người nông dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác chế biến thủy sản, đặc biệt phát triển mạnh sản phẩm cá ngừ đại dương, đảm bảo chất lượng và giá trị xuất khẩu. Gắn khai thác đánh bắt xa bờ với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Phát huy lợi thế địa lý là một cửa ngõ hướng ra biển Đông của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Lào và Campuchia để khai thác tiềm năng về vận tải biển và du lịch biển. Tăng cường liên kết với các tỉnh trong khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên trong phát triển du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch có thế mạnh. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; phòng, tránh lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn sản xuất, tính mạng và tài sản của nhân dân.

 

Thứ hai, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch trên các lĩnh vực, làm cơ sở để quản lý và định hướng phát triển. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, công nghệ thông tin…, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của toàn vùng.

 

Thứ ba, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, có giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội, chăm sóc người có công, giảm nghèo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giảm hộ nghèo một cách bền vững, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc, giữ gìn sự thống nhất, đa dạng và phong phú của văn hóa địa phương.

 

Thứ tư, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, chú ý khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển, đảo. Chủ động nắm bắt, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh, bức xúc ngay tại cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Thứ năm, tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tôn vinh những tấm gương liêm chính và tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Thứ sáu, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp hàng đầu để giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn khối đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

 

Thưa các đồng chí,

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho Đảng bộ tỉnh Phú Yên dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tôi tin tưởng rằng: với truyền thống anh hùng, cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách; với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thách thức để khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ tỉnh Phú Yên sẽ lãnh đạo và đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí, đồng bào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 09-12-2019:

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

-Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy VKSND tỉnh.

14h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

-Đ/c Thanh - PVT dự Đại hội Hội Luật gia tỉnh Phú Yên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Thứ 3, 10-12-2019:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Tâm - BT Đảng ủy, PVT dự Hội nghị kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên tại chi bộ Phòng 8.

- Đ/c Thanh- PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên tại chi bộ Phòng 7.

14h00:

-Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 11-12-2019:

07h45:

-  Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban cán sự đảng VKSND tỉnh.

 

Thứ 5, 12-12-2019: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh- PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h30:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 15 làm việc với VKSND huyện Sơn Hòa.

15h30:

- Đ/c Tâm - PVT và Phòng 15 làm việc với VKSND huyện Sông Hinh.

 

Thứ 6, 13-12-2019:

07h30:

- Đ/c Liên - PVT và Phòng 15 làm việc với VKSND huyện Đồng Xuân.

08h00:

- Họp Đảng ủy nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

09h30:

- Đ/c Liên - PVT và Phòng 15 làm việc với VKSND thị xã Sông Cầu.

14h00:

- Đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 3 báo cáo án.

 

 

Thứ 7, 14-12-2019:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 15-12-2019:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
36
Hôm nay
3940
Tháng hiện tại
51206
Tổng lượt truy cập
4331740
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.