Chủ Nhật, 29/11/2020 14:57 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh ngày càng vững mạnh
Thứ Ba, 20/10/2015 10:15 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

(Trích phát biểu của đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng)

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2015), do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức đã và đang công tác trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt (thứ 5 từ phải sang) trao kỷ niệm chương

cho các cá nhân - Ảnh: M.KÝ

Có thể khẳng định, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự trưởng thành và phát triển không ngừng của Đảng ta. Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự tham gia, đóng góp quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 85 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức trong toàn ngành đã nối tiếp nhau xây dựng, vun đắp truyền thống trung thành, tận tụy với Đảng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao phó, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ở Phú Yên, 85 năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được các cấp ủy coi trọng. Coi công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện để xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy Đảng và hệ thống chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Trải qua các giai đoạn cách mạng, trong điều kiện Đảng ta hoạt động bí mật hay công khai, trong kháng chiến hay hòa bình và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh luôn toàn tâm, toàn ý, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngại gian khổ, hy sinh, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là cơ quan tham mưu của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, từ đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành về mọi mặt, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

 

Những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Tổ chức Trung ương, UBND tỉnh… mà các tập thể và cá nhân làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được trong thời gian qua chính là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về những thành tích đáng tự hào của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh ta đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

 

Đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Trước tình hình này, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, trong đó có ngành Tổ chức xây dựng Đảng là rất nặng nề. Tôi đề nghị cán bộ, công chức trong toàn ngành phải không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa xứng đáng những thành quả trong 85 năm qua, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi xin lưu ý một số nội dung cần tập trung như sau:

 

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phấn đấu xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

 

- Thứ hai, ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng cần bám sát các chủ trương của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung về công tác của ngành mình thực hiện nghị quyết một cách hiệu quả. Tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp ủy các giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Chỉ đạo kiện toàn cấp ủy, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Thực hiện tốt việc hướng dẫn, theo dõi công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm, đảm bảo thực chất. Tham mưu cấp ủy các cấp chuẩn bị tốt công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tham mưu cơ chế, chính sách hiệu quả để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, sử dụng nhân tài, nhằm thu hút ngày càng nhiều cán bộ giỏi vào bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, coi đó là giải pháp quan trọng trong thực hiện chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới.

 

- Thứ ba, tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Chú ý nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, không chạy theo thành tích.

 

- Thứ tư, tăng cường tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ và kết nạp đảng viên mới, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nền nếp quy chế phối hợp về bảo vệ chính trị nội bộ giữa ban tổ chức cấp ủy với các cơ quan liên quan.

 

Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan Tổ chức cấp ủy trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, bên cạnh việc học tập, nâng cao trình độ và kinh nghiệm công tác, phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất, đạo đức trong sáng, công tâm, khách quan và trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

 

- Thứ năm, chúng ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhiệm vụ trước mắt đặt ra là ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng cần tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI. Phối hợp tham mưu tổ chức quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy việc sắp xếp, bố trí cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đại hội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng là hết sức nặng nề nhưng cũng thật vinh dự, vẻ vang. Phát huy truyền thống 85 năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, công chức làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện tốt phương châm “công tâm, chính trực, khách quan, thận trọng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 23/11/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3, 24/11/2020:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật tại UBND tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 25/11/2020:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự họp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Tỉnh ủy.

14h45:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao.

 

Thứ 5, 26/11/2020: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 27/11/2020:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát Trại giam Xuân Phước.

 

Thứ 7, 28/11/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 29/11/2020:

08h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nhận xét, đánh giá công chức năm 2020.

 

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
40
Hôm nay
1254
Tháng hiện tại
46826
Tổng lượt truy cập
5030511
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.