Thứ Năm, 28/05/2020 19:09 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Phát huy truyền thống cách mạng, ra sức xây dựng Phú Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp
Thứ Ba, 06/10/2015 09:14 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Hôm nay ngày 5/10/2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và huyện Đồng Xuân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên (5/10/1930-5/10/2015).

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: M.KÝ

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở Phú Yên; đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến công sức, máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Thưa đồng bào, đồng chí;

 

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhân dân Phú Yên đã góp phần xứng đáng cùng nhân dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Ngay từ những ngày đầu bị đế quốc, thực dân xâm lược và thống trị, nhân dân tỉnh ta dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước đã anh dũng đứng lên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh kiên cường, quyết giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra, nhiều phong trào yêu nước đã ra đời, nhiều người con ưu tú của quê hương đã hy sinh oanh liệt, nhưng các cuộc khởi nghĩa, phong trào ấy đều lần lượt thất bại do thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn, mà thực chất là thiếu một giai cấp tiên tiến lãnh đạo cách mạng.

 

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Từ đây, Đảng ta đã trở thành nhân tố quyết định đến quá trình phát triển và mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 

Ở Phú Yên, từ năm 1928, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập, đã tác động trực tiếp đến các phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân trong tỉnh. Từ đây, phong trào yêu nước của nhân dân trong tỉnh có sự chuyển hướng rõ nét từ khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản sang khuynh hướng cách mạng vô sản. Và chỉ tám tháng sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, thì ở Phú Yên, ngày 5/10/1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã ra đời tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân). Chi bộ có chín đồng chí: Phan Lưu Thanh, Bùi Xuân Cảnh, Nguyễn Phục Hưng, Phan Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Tánh, Nguyễn Diệp, Nguyễn Thạnh, Phan Cao Lâm và Nguyễn Thị Hảo, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, là dấu son chói lọi mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng vô cùng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta.

 

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng rất mạnh mẽ, nên đến tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư.

 

Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trải qua các cao trào cách mạng 1930-1931, cao trào đấu tranh chính trị 1936-1939 và cao trào kháng Nhật cứu nước, tiến tới giải phóng dân tộc 1940-1945, ở Phú Yên đã có những phong trào đấu tranh mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa thực dân, phong kiến, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

 

Tiếp đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã anh dũng chiến đấu đánh lui nhiều cuộc càn quét, lấn chiếm của địch, giữ vững vùng tự do, xây dựng căn cứ địa cách mạng vững chắc, một địa bàn chiến lược phía nam Liên khu 5. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Phú Yên là hậu phương trực tiếp của các chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Việc quân và dân Phú Yên đánh bại chiến dịch Át-lăng của địch đã góp phần chia lửa cho chiến trường Điện Biên Phủ, qua đó cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp đối với nước ta.

 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đã kiên cường bám trụ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh; vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự của Đảng, đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, liên tục tiến công và nổi dậy, đánh địch bằng ba mũi giáp công, kết hợp ba thứ quân trên cả ba vùng chiến lược… Trong 21 năm kháng chiến gian khổ và ác liệt đó, Đảng bộ, quân và dân Phú Yên đã lập nên biết bao kỳ tích anh hùng như: Đồng khởi Hòa Thịnh tháng 12/1960, mở đầu phong trào đồng khởi ở đồng bằng Khu 5; giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - tháng 10/1961; tiếp nhận vũ khí từ hậu phương lớn miền Bắc XHCN chi viện chiến trường miền Nam bằng tàu Không số tại Vũng Rô năm 1964-1965; chiến thắng Gò Thì Thùng năm 1966, thắng Mỹ ngay từ trận đầu tiên; tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; từ khởi nghĩa từng phần phát triển thành chiến tranh cách mạng, làm nên chiến thắng Đường 5 lịch sử, cùng bộ đội chủ lực giải phóng tỉnh Phú Yên vào ngày 1/4/1975, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc ấy, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở luôn là những tập thể lãnh đạo trung kiên, vững vàng, được tôi luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, cùng với lớp lớp cán bộ, đảng viên của Đảng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong, gương mẫu, không quản ngại gian khổ, hy sinh, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc. Chúng ta cũng không thể kể hết những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp nổi của nhân dân Phú Yên. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhân dân tỉnh ta cũng một lòng một dạ, sắt son với Đảng, với cách mạng, đoàn kết, không sợ gian khổ, hy sinh, không sợ nhà tan cửa nát. Sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với cách mạng là một truyền thống cực kỳ quý báu, cần phải được giữ gìn và tiếp tục phát huy trong giai đoạn cách mạng hiện nay cũng như mãi mãi về sau.

 

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là sau 40 năm giải phóng và gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đã không ngừng phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức khắc phục khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá trên 10%/năm. Cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 33 triệu đồng, tăng gấp hơn 2 lần so năm 2010. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư tương đối đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, công nghệ thông tin, viễn thông; phủ sóng phát thanh - truyền hình đến 100% số xã, trên 92% địa bàn dân cư; mật độ thuê bao điện thoại đạt hơn 96 thuê bao/100 dân; tỉ lệ người sử dụng internet đạt trên 40 người/100 dân. Diện mạo nhiều vùng nông thôn, miền núi có sự chuyển biến, khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

 

Cùng với phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng, tỉnh đặc biệt quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Giáo dục - đào tạo tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng; giữ vững kết quả đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Hoạt động văn hóa, thông tin cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội lớn của đất nước và của địa phương. Mạng lưới y tế không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đạt kết quả tích cực. Công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời; tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm còn khoảng 7,7%.

 

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực, đạt một số kết quả bước đầu. Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được chú trọng và có tiến bộ; đến nay 100% thôn, buôn, khu phố, trạm y tế, trường học từ mầm non công lập trở lên đều có chi bộ Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được đẩy mạnh, bước đầu đạt được nhiều kết quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những thành tựu đạt được sau 40 năm giải phóng, gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề để toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển đi lên của tỉnh nhà trong những năm đến.

 

Thưa đồng bào và đồng chí,

 

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Phú Yên diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây chính là thời điểm rất có ý nghĩa để chúng ta hướng về Tổ quốc, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, để tự tin ra sức phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, xứng đáng với sự hy sinh của bao lớp người đi trước.

 

Hiện nay, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang tập trung đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải không ngừng ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác, phương thức lãnh đạo, phấn đấu thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung phổ biến, quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Chúng ta phải lấy kết quả phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để làm cơ sở đánh giá hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

 Thưa đồng chí, đồng bào;

 

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Người khẳng định: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để thực hiện tốt lời dạy của Người, nhân dịp kỷ niệm này, thay mặt Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; ra sức đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, làm cho Đảng ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân.

 

Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang 85 năm qua của Đảng bộ và của quê hương Phú Yên, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta hãy đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
38
Hôm nay
1645
Tháng hiện tại
59037
Tổng lượt truy cập
4712736
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.