Thứ Hai, 15/08/2022 08:41 SA

VKSND thị xã Sông Cầu, Sông Hinh trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự

VKSND thị xã Sông Cầu vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp.

Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, báo cáo, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác thi hành án hình sự. Kết quả trong thời gian từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/8/2021, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã Sông Cầu đã quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật trong công tác quản lý, lập hồ sơ theo dõi việc thi hành án hình sự và kiểm tra, hướng dẫn đối với UBND cấp xã trong việc quản lý, giáo dục người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.
Qua trực tiếp kiểm sát, VKSND thị xã Sông Cầu phát hiện ra một số tồn tại, thiếu sót đã yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác này trong thời gian tới.
VKSND huyện Sông Hinh cũng vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện cùng cấp. Qua kiểm sát nhận thấy, trong thời gian qua Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Sông Hinh đã thực hiện đúng các quy định Luật Thi hành án hình sự trong công tác thi hành án phạt tù, quản lý giáo dục người bị phạt án treo trong thời gian thử thách án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn…

Kết thúc cuộc trực tiếp kiểm sát, VKSND huyện Sông Hinh đã yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự sửa chữa, khắc phục vi phạm, đảm bảo công tác THAHS đạt thực chất, hiệu quả.

Sang Nguyên - Sơn Quốc Hải

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 09/8/2022: 

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 (01 ngày).

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 làm việc với Đoàn công tác Vụ 11 VKSND tối cao.

10h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

- Đ/c Thảo - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 10/8/2022:

08h00:

- Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 5, 11/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

14h00:

- Họp Hội đồng sáng kiến.

  

Thứ 6, 12/8/2022:

08h00:

- Đ/c Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT, đ/c Liên - PVT dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (01 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 13/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ