ࡱ> @B?[ <bjbj 4@ΐΐSSSSSgggg{gjjj$>=!SWjjWW=SS^WSSWမ{gWt0W"S0j"jjj==yFjjjWWWWjjjjjjjjj : Quy nh s 101-Q/TW ngy 7/6/2012 ca Ban B th v trch nhim nu gng ca cn b, ng vin, nht l cn b lnh o ch cht cc cp - Cn c iu l ng; - Cn c Quy ch lm vic ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr v Ban B th kha XI; - Thc hin Ngh quyt T. 4 (kha XI) "Mt s vn cp bch v xy dng ng hin nay" v Ch th ca B Chnh tr "Tip tc y mnh hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" (Ch th 03-CT/TW, ngy 14-5-2011), Ban B th quy nh trch nhim nu gng ca cn b, ng vin, nht l cn b lnh o ch cht cc cp trong vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh nh sau: I - NI DUNG NU GNG Mi cn b, ng vin ng Cng sn Vit Nam phi tch cc hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh. Cn b c chc v cng cao cng phi gng mu. 1 - V t tng chnh tr - Kin nh ch ngh)a Mc - L-nin, t tng H Ch Minh, ng li i mi ca ng, mc tiu c lp dn tc v ch ngh)a x hi; i u trong u tranh vi nhng biu hin suy thoi v t tng chnh tr, o c, li sng. - Gng mu trong thc hin, tuyn truyn v bo v ch trng, ng li ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc; sn sng hy sinh li ch c nhn v li ch chung ca ng, Nh nc v ca nhn dn. 2 - V o c, li sng, tc phong - Thc hin nghim Quy nh ca Ban Chp hnh Trung ng v nhng iu ng vin khng c lm v Hng dn ca y ban Kim tra Trung ng v vic thc hin Quy nh ny. - i u trong u tranh phng, chng quan liu, tham nhing, lng ph; sn sng nhn v chu trch nhim khi t chc, c quan, n v do mnh ph trch xy ra tham nhing, lng ph, tiu cc v quyt tm sa cha, khc phc. - Nu gng v c khim tn, gin d; tc phong su st thc t, gn gii thu hiu tm t, nguyn vng chnh ng ca qun chng, trc ht trong t chc, c quan, n v cng tc v ni c tr. - Kin quyt khng nhn qu biu vi ng c v li di mi hnh thc; khng cho ngi thn li dng quyn hn v nh hng ca mnh trc li. 3- V t ph bnh, ph bnh - Ngi ng u phi l tm gng t ph bnh v ph bnh cp di lm theo. - Trong t ph bnh v ph bnh phi thc s cu th, t gic, trung thc, chn thnh, cng tm, khng hu khuynh, n trnh, chy theo ch ngh)a thnh tch; khi c khuyt im phi nhn khuyt im v phi c k hoch sa cha. - C tnh ng ch, thng yu ln nhau; thng thn u tranh bo v l phi, bo v ngi tt; kin quyt u tranh chng nhng biu hin li dng ph bnh vi ng c xu. 4- V quan h vi nhn dn - Nu cao thc phc v nhn dn; lm vic vi thi khch quan, cng tm, tp trung sc gii quyt nhng li ch chnh ng ca nhn dn; lng nghe tm t, nguyn vng ca qun chng, ch ng i thoi vi nhn dn v cn b di quyn. - Gng mu thc hin ngh)a v cng dn ni c tr. - Kin quyt u tranh vi nhng biu hin v cm, quan liu, ca quyn, hch dch v cc hnh vi nhing nhiu, gy phin h nhn dn. D F " N P R ,.tvx "PR02\^z|$B$D$F$`&b&4'6'|)~)f*h****++<->-h-j-L/N/1U/ht~ht~5B* CJOJQJ\^JaJph)ht~ht~B* CJOJQJ^JaJph ht~ht~CJOJQJ^JaJht~ht~CJaJG F " R .x"R2^|F$b&6'~) $Ra$gdt~ dd[$\$gdt~5- V trch nhim trong cng tc - Nu cao thc trch nhim, tn ty vi cng vic; lnh o, ch o n v hon thnh tt nhim v c giao; tch cc hc tp, nghin cu, tip thu v vn dng c hiu qu cc tri thc khoa hc, cng ngh hin i, cc sng kin trong lao ng, sn xut, cng tc. - Ch ng, sng to, dm ngh), dm lm, dm chu trch nhim; ni i i vi lm, ni th phi lm. - Hiu v thc hin ng chc trch, nhim v, quyn hn ca mnh; lm vic c nguyn tc, k cng, c l, c tnh; khng lm dng chc v, quyn hn khi gii quyt cng vic; chng cc hin tng chy chc, chy quyn, chy ti, chy bng cp, chy thi ua v cc biu hin tiu cc khc. - Kin quyt chng t tng cc b, b phi v cc biu hin c hi, thc dng v li ch c nhn, "li ch nhm". 6- V thc t chc k lut - Thc hin nghim nguyn tc tp trung dn ch; pht huy dn ch i i vi gi nghim k lut trong t chc, c quan, n v. - Gng mu chp hnh ngh quyt, ch th, quyt nh, s phn cng, iu ng ca t chc; i u thc hin nn np, ch sinh hot ng, cc ni quy, quy ch, quy nh ca t chc, c quan, n v. 7- V on kt ni b - Ht lng chm lo xy dng v tng cng on kt ni b; quan tm n i sng vt cht, tinh thn ca qun chng trong c quan, n v, a phng; cng tm vi cn b di quyn; hp tc vi ng ch, ng nghip khng ngng tin b. - Chn thnh gip ng ch, ng nghip trong cng tc v trong cuc sng; bo v uy tn, danh d chnh ng ca ng ch, ng nghip; khng tranh cng, li, n trnh, n y trch nhim, khuyt im cho ngi khc. - Tch cc tham gia xy dng t chc ng, chnh quyn v cc t chc chnh tr - x hi ni cng tc; kin quyt u tranh chng cc biu hin chia r, b phi, gy mt on kt ni b v trong nhn dn. II - T CHC THC HIN 1- Cc cp y, t chc ng c trch nhim ch o c th ha ni dung Quy nh ny ph hp vi chc nng, nhim v ca c quan, n v, a phng v t chc thc hin, nh k hng nm bo co kt qu vi cp y cp trn. 2- Mi cn b, ng vin, nht l cn b lnh o ch cht phi c k hoch tu dng, rn luyn theo cng v cng tc ca mnh v bo co vi chi b, cp y ni cng tc c gp , gip , gim st, to iu kin thc hin. y l mt trong nhng cn c nh gi cn b, ng vin cui nm. 3- Hng nm, cc cp y, t chc ng tin hnh nh gi, s kt vic hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh; biu dng, khen thng nhng tp th, c nhn c thnh tch tiu biu vo dp k nim Ngy sinh nht Bc; ph phn, ngn nga, cnh bo, x l nghim t chc v c nhn khng thc hin nghim tc Quy nh ny. 4- Ban T chc Trung ng ch tr phi hp vi y ban Kim tra Trung ng, Ban Tuyn gio Trung ng v cc ban ng Trung ng theo di, kim tra, n c thc hin Quy nh ny, nh k bo co B Chnh tr, Ban B th. Quy nh ny ph bin n chi b ng thc hin. T/M BAN B TH L Hng Anh ( k) ~)h**+>-j-N/122469J;;;;;;< $Ra$gd: $Ra$gdt~1122222446699H;J;;;;;;;;;;;<hZ/ht~ht~6B* CJOJQJ]^JaJph#hB* CJOJQJ^JaJph#ha=B* CJOJQJ^JaJph/ht~ht~5B* CJOJQJ\^JaJph)ht~ht~B* CJOJQJ^JaJphht~ht~CJaJ21h:p:/ =!"S#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List FF t~ news_titledd[$\$CJaJJ^J t~ Normal (Web)dd[$\$CJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @1<~)<8@0( B S ?!} !-9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region $33]@a=t~:~Z@ XX$UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * ArialACambria Math"1h%g +g +q242QHP ?t~2!xxQuy nh s 101-Q/TW ngy 7/6/2012 ca Ban B th do ng ch L Hng Anh k v trch nhim nu gng ca cn b, ng vin, nht l cn b lnh o ch cht cc cpNguyen Van PhongAdminOh+'0P|  $08@HQuy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh ký về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấpNguyen Van Phong Normal.dotmAdmin5Microsoft Office Word@Ik@`@"f{g՜.+,0 hp + Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh ký về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp Title "#$%&'()*+,-.012345689:;<=>ARoot Entry F怙{C1Table!WordDocument4@SummaryInformation(/DocumentSummaryInformation87CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q