Thứ Bảy, 27/11/2021 06:24 SA

Lịch công tác tuần 40 - năm 2021

Thứ 2, 04/10/2021: 

09h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

10h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

 

Thứ 3, 05/10/2021: 

07h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Chi cục THADS huyện Tuy An.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kiểm tra tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

 

Thứ 4, 06/10/2021:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban đề thi, Ban kiểm tra, sát hạch công chức.

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT họp tại Liên đoàn lao động tỉnh.

 

Thứ 5, 07/10/2021: 

08h00:

- Họp Ban cán sự Đảng quý 3/2021.

09h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 08/10/2021:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại Cục THADS tỉnh.

08h00:

- Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

 

 Thứ 7, 09/10/2021:

07h30:

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức tại VKSND tỉnh.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 10/10/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/11/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực họp tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự Lễ công bố Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 23/11/2021: 

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh năm 2021.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

 

Thứ 4, 24/11/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7, Văn phòng và VKSND TP Tuy Hòa báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 25/11/2021: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021.

09h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại công chức năm 2021 (mời Trưởng phòng 1, 7, 8, 9, 15, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra dự).

 

Thứ 6, 26/11/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 7, 27/11/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/11/2021:

Phân công trực nghiệp vụ