Thứ Năm, 09/02/2023 13:59 CH

Lịch công tác tuần 44 - năm 2022

Thứ 2, 31/10/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 01/11/2022: 

07h45:

- Đ/c Viện trưởng dự họp HĐND tỉnh.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án do VKSNDTC tổ chức.

14h00:

- Họp toàn thể đảng viên nghe quán triệt các Quy định số 58-QĐ/TW, số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

 

Thứ 4, 02/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

15h30:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 5, 03/11/2022:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCT, Kế hoạch số 99-KH/TU của BTV Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 6, 04/11/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

 

Thứ 7, 05/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 06/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp dân định kỳ tháng 02/2023.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 08/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022.

 

Thứ 5, 09/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022.

 

Thứ 6, 10/02/2023:

13h15:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

Thứ 7, 11/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ