Thứ Năm, 09/02/2023 12:15 CH

Lịch công tác tuần 48 - năm 2022

Thứ 2, 28/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

10h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

14h00:

- Họp UBKS mở rộng nghe Thanh tra báo cáo công tác (mời Lãnh đạo Phòng 9, VKSND TP Tuy Hòa dự).

15h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 29/11/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Phòng 1.

- Đ/c Liên - PVT họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Phòng 9.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT đi công tác cấp huyện.

- Đ/c Thảo - PVT và Văn phòng dự Hội nghị trù bị công tác thi đua Cụm 8 tại Bình Định.

 

Thứ 4, 30/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp tại HĐND tỉnh.

- Đ/c Liên - Chủ tịch Công đoàn, đ/c Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn dự Hội nghị thi đua Khối Văn hóa -  Báo chí - Nội chính (tại phòng họp VKS tỉnh).

 

Thứ 5, 01/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (cả ngày).

- Họp Tổ chấm điểm thi đua.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 6, 02/12/2022:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt nhận xét, tham gia góp ý đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên năm 2022.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát mở rộng thông qua báo cáo tổng kết năm 2022.

 

Thứ 7, 03/12/2022:

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp dân định kỳ tháng 02/2023.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 08/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022.

 

Thứ 5, 09/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022.

 

Thứ 6, 10/02/2023:

13h15:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

Thứ 7, 11/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ