Thứ Hai, 26/09/2022 03:41 SA

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày 10-11/8/2022, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng và đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến,
quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao
chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động. Tại các điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới


Đ/c Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW,
ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Trung Hưng quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đồng chí Phạm Thị Liên quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đồng chí Hồ Ngọc Thảo quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Quang cảnh Hội nghị

Qua học tập, quán triệt, đã giúp đảng viên, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện nắm rõ nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn ngành Kiểm sát Phú Yên, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hình ảnh các điểm cầu VKSND cấp huyện
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng yêu cầu sau hội nghị mỗi đảng viên, công chức, người lao động viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về nội dung chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trong thời gian tới.

Oanh Kiều – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 19/9/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

09h30:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

16h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe lãnh đạo Phòng 9, Thanh tra - khiếu tố báo cáo công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra VTC.

 

Thứ 3, 20/9/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đoàn kiểm tra Vụ 9, 10, 12 VKSND tối cao kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết án DS, HC, công tác giải quyết đơn KN, TC trong hoạt động tư pháp tại VKSND tỉnh (04 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 21/9/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác huyện.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 22/9/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, thành viên Ban chỉ đạo; đ/c Thanh - PVT và Lãnh đạo, Kiểm sát viên các Phòng 1, 7 dự Hội nghị chuyên đề tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

  

Thứ 6, 23/9/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác huyện (1,5 ngày).

14h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

 

Thứ 7, 24/9/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 25/9/2022:

Phân công trực nghiệp vụ