Chủ Nhật, 14/07/2024 18:33 CH

Bế mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII: Thông qua 26 nghị quyết quan trọng

Ngày 20/7, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.


Đồng chí Cao Thị Hòa An bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp này với sự có mặt của 46/50 đại biểu, HĐND tỉnh đã tiến hành thủ tục bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, có 46/46/50 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, chiếm tỉ lệ 92%. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng bằng hình thức bấm nút điện tử. Như vậy, Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua 26 nghị quyết liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh, không chỉ cho năm 2022 mà cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo…


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế, thách thức, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch, là thách thức rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.


Các đại biểu dự Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc kỳ họp

Dự báo 6 tháng cuối năm tỉnh ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 đề ra, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh đã đề ra.

26 nghị quyết được Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua

1. Nghị quyết Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

2. Nghị quyết Phê chuẩn bổ sung quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2020.

3. Nghị quyết Quy định chế độ khám sức khỏe định kỳ và một số hỗ trợ khác liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên.

4. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

5. Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

6. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

7. Nghị quyết Quy định chi tiết nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

8. Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

9. Nghị quyết Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

10. Nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

11. Nghị quyết Cập nhật, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường khỏi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/NQ- HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Phú Yên.

12. Nghị quyết Điều chỉnh giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên năm 2022.

13. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 01/10/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

14. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Yên.

15. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21/12/2005 và Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

16. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 27/9/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

17. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

18. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị hệ thống y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên.

19. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

20. Nghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

21. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng khung Khu đô thị Bắc Trần Phú - Nguyễn Hữu Thọ, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

22. Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng doanh trại, kho, bến bãi khu vực neo đậu tàu cho Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên.

23. Nghị quyết Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

24. Nghị quyết Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

25. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

26. Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ