Thứ Hai, 15/08/2022 08:04 SA

Cụm thi đua số 2: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Vừa qua, Cụm thi đua số 2 gồm các VKSND huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021.Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021


Căn cứ Hướng dẫn số 1145/HD-VKS-VP ngày 04/11/2019 của VKSND tỉnh Phú Yên về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua VKSND tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 133/KHTĐ-C2 ngày 30/3/2020 của Cụm thi đua số 2 về Tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 2 năm 2020, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 tại trụ sở VKSND huyện Đồng Xuân (Cụm trưởng năm 2021).


Năm 2020, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo Đảng, Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua khen thưởng; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm


Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu và quyết tâm trong năm 2021, Cụm thi đua số 2 sẽ triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động và Giao ước thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu của Ngành.


Quỳnh Như

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 09/8/2022: 

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 (01 ngày).

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 làm việc với Đoàn công tác Vụ 11 VKSND tối cao.

10h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

- Đ/c Thảo - PVT họp Tổ chấm sáng kiến.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 10/8/2022:

08h00:

- Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1,5 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 5, 11/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

14h00:

- Họp Hội đồng sáng kiến.

  

Thứ 6, 12/8/2022:

08h00:

- Đ/c Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT, đ/c Liên - PVT dự Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (01 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 13/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ