Chủ Nhật, 14/07/2024 18:45 CH

Hiệu quả từ kiến nghị của VKSND tối cao trong lĩnh vực thi hành án hành chính tại tỉnh Phú Yên

Trong những năm gần đây, Thường trực Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các bản án hành chính; tuy nhiên, thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhiều bản án có hiệu lực pháp luật chưa được đưa ra thi hành kịp thời, còn nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài trong nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.


Đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Thực hiện chức năng kiểm sát lĩnh vực thi hành án hành chính, ngày 04/11/2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kiến nghị số 1612/KN-VKS-P8 đối với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trong công tác thi hành án hành chính; tuy nhiên, sau gần 03 năm ban hành kiến nghị, đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn 32 bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật chưa thi hành xong thuộc trách nhiệm thi hành của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đến ngày 31/01/2024, VKSND tối cao đã ban hành Kiến nghị số 20/KN-VKSTC gửi Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nêu rõ: “Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hành chính, ngày 04/11/2021, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kiến nghị số 1612/KN-VKS-P8 đối với Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên quan tâm, ban hành văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (Phú Hòa, Tuy An, Đông Hòa, Sông Cầu và Tuy Hòa) nghiêm chỉnh thi hành bản án của Tòa án. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản chấp nhận kiến nghị của VKSND tỉnh, nhưng đến nay vẫn còn tồn 32 bản án chưa thi hành xong”.
Sau khi nhận được Kiến nghị của VKSND tối cao, ngày 11/3/2024 UBND tỉnh Phú Yên có Công văn số 1369/UBND-NC gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuy An, Phú Hòa, Sông Cầu, Đông Hòa và Tuy Hòa; đến ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và 09 Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, khẩn trương chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các bản án hành chính thuộc trách nhiệm phải thi hành còn tồn đọng được nêu trong Kiến nghị của VKSND tối cao; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan dẫn đến việc tồn đọng, chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.
Tiếp đó, ngày 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên có Văn bản số 703-CV/TU chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thi hành án dân sự về việc khắc phục vi phạm trong thi hành án hành chính, yêu cầu phải thực hiện nghiêm Kiến nghị số 20/KN-VKSTC ngày 31/01/2024 của VKSND tối cao; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng VKSND tỉnh tăng cường công tác kiểm sát việc thi hành án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời kiến nghị, đề nghị khắc phục vi phạm và báo cáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật và sự quyết liệt, đồng bộ trong công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đến nay tất cả 09 huyện, thị, thành ủy thuộc tỉnh Phú Yên đều có văn bản chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương, tập trung triển khai tổ chức thi hành các bản án hành chính còn tồn đọng trên địa bàn, có báo cáo gửi UBND tỉnh, VKSND tỉnh và các ngành có liên quan. Đối với những trường hợp có khó khăn, vướng mắc, khó thi hành thì UBND tỉnh, UBND cấp huyện mời VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh họp bàn biện pháp tháo gỡ cho từng điểm, mục cụ thể của bản án và vụ việc phải thi hành, trên tinh thần tổ chức thi hành nhanh nhất đối với bản án, quyết đinh đã có hiệu lực pháp luật.
Ngày 02/4/2024, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, với thành phần tham gia gồm lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố có bản án, quyết định về hành chính phải thi hành; các sở, ban, ngành liên quan; VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh Phú yên để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và đề ra giải pháp tổ chức thi hành đối với từng vụ việc cụ thể nhằm thi hành dứt điểm 32 bản án hành chính còn tồn đọng trong thời gian sớm nhất. Kết luận cuộc họp này khẳng định nguyên tắc các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án phải được tổ chức thi hành nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; đồng thời nhấn mạnh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án phải chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho VKSND, Cơ quan thi hành án cùng cấp; yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm bản án trong quý II/2024; giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh trả lời kiến nghị của VKSND tối cao.
Có thể thấy, việc thực hiện Kiến nghị số 20/KN-VKSTC ngày 31/01/2024 của VKSND tối cao đã được cả hệ thống chính trị của tỉnh Phú Yên vào cuộc quyết liệt. Chỉ trong thời gian ngắn 32 vụ án hành chính có hiệu lực pháp lực còn tồn đọng đã được thi hành hoặc có giải pháp, đề ra lộ trình thi hành cụ thể, đem lại hiệu ứng tích cực về tính thượng tôn pháp luật, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào các cấp ủy Đảng và chính quyền; khẳng định vai trò của VKSND, của người cán bộ Kiểm sát viên bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ