Thứ Năm, 01/06/2023 23:53 CH

Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động năm 2021

Vừa qua, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động năm 2021 đảm bảo khách quan, thực chất và đúng thẩm quyền.
Thực hiện Quyết định số 323/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 26/10/2021, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành Công văn số 200/VKS-P15 để hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức và người lao động năm 2021 đối với VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên.
Trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã quán triệt, tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động năm 2021 khách quan, chính xác và đúng thẩm quyền. Nội dung tự kiểm điểm của cá nhân đã thể hiện rõ ưu điểm, khuyết điểm; thông qua điểm số tự chấm đối với từng tiêu chí về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và điểm cộng, điểm trừ. Tập thể tham gia góp ý sôi nổi, thẳng thắn, chủ yếu tập trung làm rõ các khuyết điểm, trên tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan, công tâm và công bằng trong đánh giá và xếp loại chất lượng đối với công chức, người lao động. Công chức, người lao động có khuyết điểm được góp ý, tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng công chức, người lao động đã phản ảnh đúng thực chất năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể, đối với công chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 42/136 công chức, chiếm 30,9%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 90/136 công chức, chiếm 66%; Hoàn thành nhiệm vụ 03/136 công chức, chiếm 2,2%; Số công chức không đủ thời gian công tác để xếp loại 01/136 người, chiếm 0,7%. Đối với người người lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 27/28 người chiếm 96,4%; trong năm nghỉ không tham gia công tác 3 tháng đã xếp loại hoàn thành nhiệm vụ 01/28 người chiếm 3,6%.
Có thể khẳng định việc chuẩn bị, tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức và người lao động bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Ngành; việc đánh giá, xếp loại năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn, khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, “ngại va chạm”. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng, các tập thể, cá nhân đã tự soi, tự sửa lại mình, thảo luận, nghiên cứu các giải pháp để tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, xếp loại công chức là cơ sở, căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ít cá nhân chưa đánh giá đúng trách nhiệm của bản thân đối với những tồn tại, hạn chế trong quá trình công tác, phải điều chỉnh lại kết quả đánh giá, xếp loại.
Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, người lao động. Ngoài thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại công chức và người lao động theo định kỳ, tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, hết tập sự, khen thưởng, kỷ luật... Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng thực chất.

Hương Trầm

 

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ