Thứ Năm, 09/02/2023 12:50 CH

VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 4/2022

Ngày 14/4/2022, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát tháng 4/2022. Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và cán bộ làm công tác tổng hợp của các phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Công văn số 266-CV/TU ngày 31/3/2022 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đến, đồng chí Chánh Văn phòng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Quý I và nửa đầu tháng 4/2022, theo đó, Lãnh đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện luôn đề cao trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đề ra nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, ngăn chặn những vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trạng thái “bình thường mới”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP ngày 04/01/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác kiểm sát năm 2022, bước đầu đạt được những kết quả nhất định trong các khâu công tác như tỷ lệ số người bị tạm giữ chuyển xử lý hình sự và bắt khẩn cấp có phê chuẩn của VKS chuyển xử lý hình sự đạt 100%; kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố; tỷ lệ chọn và giải quyết án điểm đạt 8,9%; phối hợp tổ chức 24 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm; chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự đạt 100%, án dân sự đạt 83,3%; các kiến nghị đã ban hành đều được chấp nhận... Kịp thời khen thưởng đột xuất đối với 01 tập thể và 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp với Cơ quan điều tra, đề ra yêu cầu điều tra, định hướng điều tra sớm xác định hành vi phạm tội của đối tượng trọng vụ án Giết người, tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.


Đ/c Võ Minh Thụy - Viện trưởng VKSND thị xã Đông Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đ/c Lê Hồng Văn - Viện trưởng VKSND huyện Phú Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị
 


Đ/c Nguyễn Kim Hoàng - Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu phát biểu tham luận tại Hội nghị 

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, thống nhất đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu:
1. Lãnh đạo các đơn vị tập trung chỉ đạo rà soát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 01/KH-VKS-VP, bám sát vào nhiệm vụ và khâu công tác đột phá của Ngành, đơn vị trong năm 2022, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; phục vụ sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022.
2. Quan tâm thực hiện các giải pháp đột phá trong từng lĩnh vực công tác; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không để oan, sai, bỏ lọt tội; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự hành chính, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính… Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn tồn đọng của những năm trước; các vụ án bị hủy để giải quyết lại; các vụ án, vụ việc thuộc danh mục quan tâm theo dõi, chỉ đạo đôn đốc năm 2022... Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, thường xuyên trao đổi, bàn bạc để kịp thời tháo gõ các khó khăn, vướng mắc, bất đồng quan điểm, giải quyết các vụ, việc đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đối với một số vụ việc nổi cộm, kéo dài cần khẩn trương có kế hoạch, lộ trình phối hợp giải quyết dứt điểm (theo tinh thần Kết luận số 91-TB/BCĐCCTP ngày 15/3/2022 của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐCCTP tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác CCTP năm 2021).
Tham mưu sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp số 12/QCPH-TA-VKS giữa TAND tỉnh và VKSND tỉnh về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Kiểm tra đôn đốc 6 tháng đầu năm đạt 70% chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm. Kiểm tra chặt chẽ các bản án hình sự phúc thẩm của TAND cùng cấp và bản án hình sự sơ thẩm TAND cấp huyện để kháng nghị hoặc báo cáo kháng nghị theo thẩm quyền. Phải đảm bảo về chất lượng, hiệu quả của kháng nghị và báo cáo kháng nghị.
3. Kiểm sát chặt chẽ công tác giam, giữ; thi hành án dân sự, hành chính; tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND cấp huyện về khâu công tác này. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự; khắc phục có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là các vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả công tác xét giảm án trong đợt 30/4 đến.
4. Tập trung làm tốt khâu công tác đột phá; phối hợp xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm sát, giải quyết án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai. Nắm chăc theo dõi chặt chẽ các các vụ, việc thuộc danh mục quan tâm theo dõi, chỉ đạo đôn đốc năm 2022.
5. Hạn chế kiểm tra việc triển khai thực hiện theo Kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra đột xuất, thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ, chấp hành chế độ trực nghiệp vụ và bảo vệ cơ quan tại các đơn vị... VKSND hai cấp tỉnh và huyện thực hiện việc chào cờ đầu tuần và đọc báo buổi sáng từ ngày 18/4/2022.
6. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện điều động biệt phái KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện để tiếp cận thực tiễn và tạo môi trường rèn luyện, thử thách để đánh giá cán bộ.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022 trong ngành Kiểm sát nhân dân- là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng gắn công tác xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát…

Oanh Kiều – Nguyễn Hiếu

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp dân định kỳ tháng 02/2023.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 08/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022.

 

Thứ 5, 09/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022.

 

Thứ 6, 10/02/2023:

13h15:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

Thứ 7, 11/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ