Chủ Nhật, 16/06/2024 03:55 SA

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

PHÒNG 1

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ  SƠ THẨM ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 1)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng 1 là đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh Phú Yên có chức năng nhiệm vụ sau:

- Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về an ninh thuộc chương XI, các vụ án về ma túy thuộc chương XVIII và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao.

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với những vụ án do VKSND tối cao ủy quyền.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu.

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội phạm về môi trường và các tội phạm về sở hữu do Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử và các vụ án do VKSND tối cao ủy quyền xét xử.

- Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

- Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ, phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên ban hành các kiến nghị nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật. 

- Kiểm sát việc giải quyết về tin báo tố giác tội phạm trong các lĩnh vực nêu trên do Công an tỉnh Phú Yên điều tra, hoặc do các cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm tiến hành một số hoạt động điều tra. 

- Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên kiến nghị, kháng nghị bằng văn bản đối với các vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các tổ chức đơn vị liên quan để khắc phục hậu quả và phòng ngừa vi phạm pháp luật; Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát quận, huyện; nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra của cơ quan điều tra và trong hoạt động xét xử của Tòa án; Tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí.

- Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đình Đáng.

Phó Trưởng phòng: đồng chí Huỳnh Văn Tám.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257.3535181 - 0257.3535182.

- Địa chỉ email: phong1_phuyen@vks.gov.vn


PHÒNG 7

PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ (PHÒNG 7)

Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh Phú Yên có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên.

- Tham mưu đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Phú Yên theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với VKSND huyện, thị xã, thành phố.

- Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc VKSND tỉnh Phú Yên hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với VKSND huyện, thị xã, thành phố.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí.

- Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Đông.

- Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257-3535183.

- Địa chỉ email: phong7_phuyen@vks.gov.vn

 

PHÒNG 8

PHÒNG KIỂM SÁT GIAM, GIỮ VÀ THI HÀNH ÁN (PHÒNG 8)

Phòng 8 là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Phú Yên, thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án đúng luật định.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Đảm bảo chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù được chấp hành nghiêm chỉnh. Tính mạng sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù và các quyền khác của họ không bị tước bỏ, được tôn trọng. Các bản án hình sự có hoặc chưa có hiệu lực pháp luật đều được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, các quyết định thi hành án của Toà án được thi hành đúng pháp luật. 

- Thường kỳ hoặc bất thường kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam; Kiểm tra hồ sơ tài liệu của cơ quan cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù;

- Yêu cầu cơ quan cùng cấp và cấp dưới quản lý nơi tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù, kiểm tra những nơi đó và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; yêu cầu cơ quan cùng cấp, cấp dưới và người có trách nhiệm thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù;

- Tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù; kháng nghị cơ quan cùng cấp và cấp dưới yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật.

- Phát hiện, xử lý các trường hợp oan, sai, khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm, quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật.

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

- Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của VKSND tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các VKSND huyện, thị xã, thành phố.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội... trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm.

- Đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

- Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí.

- Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Quang Hiển.

Phó Trưởng phòng: đồng chí Phan Văn Hát.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257-3535184.

- Địa chỉ email: phong8_phuyen@vks.gov.vn


PHÒNG 9

PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, VỤ ÁN HÀNH CHÍNH VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (PHÒNG 9)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới.

- Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện, thị xã, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 5 VKSND tối cao, xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát cấp huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện, thị xã, thành phố.

- Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.

- Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của Phòng là 9 đồng chí.

- Trưởng phòng: đồng chí Lê Hồng Văn.

Phó Trưởng phòng: đồng chí Lê Văn Đẳng.

Phó Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Văn Sáu.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257-3535185.

- Địa chỉ email: phong9_phuyen@vks.gov.vn

 

THANH TRA - KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới.

- Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát.

- Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ khiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Phú Yên.

- Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

- Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Viện trưởng giao.

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác thanh tra hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hoạt động công vụ; thực hiện quy chế dân chủ… ; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ đối với các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Kiểm sát Phú Yên.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp.
- Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí.

Chánh thanh tra: đồng chí Dương Văn Tốn.

- Phó Chánh thanh tra: đồng chí Trần Thanh Tùng.

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:  trụ sở VKSND tỉnh Phú Yên.

- Điện thoại: 0257-3535187.

- Địa chỉ email: thanhtrakhieuto_phuyen@vks.gov.vn


PHÒNG 15

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (PHÒNG 15)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức cán bộ (gọi tắt là Phòng 15) là đơn vị thuộc Viện KSND tỉnh Phú Yên, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Phòng có những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Phú Yên thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

- Tham mưu với Viện trưởng Viện KSND tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

- Giúp tham mưu Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong công tác xét tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát Phú Yên;

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

- Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề... bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước và của Ngành;

- Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện KSND tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số biên chế của Phòng Tổ chức cán bộ là 04 đồng chí, trong đó có: 01 Kiểm sát viên trung cấp, 02 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 Chuyên viên.

- Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan.

- Phó trưởng phòng: đồng chí Phan Thị Đầm.

- Điện thoại: 0257-3535178.

- Địa chỉ email: phong15_phuyen@vks.gov.vn

3. Một số thành tích nổi bật:

Từ khi chính thức được thành lập cho đến nay, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, thành tích đạt được như sau:

- Năm 2003, 2004: Bằng Khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao;

- Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Năm 2005, 2006, 2007 và 2013: Lao động xuất sắc.


VĂN PHÒNG TỔNG HỢP (VĂN PHÒNG)

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Phú Yên là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện KSND tỉnh, do Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên trực tiếp quản lý và chỉ đạo.

Văn phòng tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng Ngành và các công tác đối nội, đối ngoại của ngành KSND tỉnh; đồng thời giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại Viện KSND tỉnh Phú Yên.

Văn phòng tổng hợp VKSND Phú Yên có các nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của VKSNDTC; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Phú Yên.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng các Kế hoạch, chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, hàng tháng, hàng tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng VKSND tỉnh đối với các đơn vị trong ngành KSND tỉnh Phú Yên.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành KSND tỉnh.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng VKSND tỉnh Phú Yên phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các đúng các quy định của pháp luật, của Ngành về thi đua - khen thưởng.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành KSND tỉnh.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các quy định về hành chính tư pháp tại Viện KSND tỉnh Phú Yên.

- Tham mưu, giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ quan (Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh…) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát động, tổ chức các hoạt động, phong trào thuộc trách nhiệm của Viện KSND tỉnh Phú Yên.

+ Giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện KSND tỉnh Phú Yên; Phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện TKHS – TKTPLN.

+ Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ công tác TKHS - TKTPLN, thống kê kết quả hoạt động thực hiện chức năng của các đơn vị trong toàn ngành; sơ kết, tổng kết công tác thống kê của ngành KSND tỉnh Phú Yên.

+ Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích số liệu thống kê, thông tin thống kê trong phạm vi ngành KSND tỉnh Phú Yên.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và CNTT.

+ Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin thống kê ở Viện KSND tỉnh Phú Yên theo đúng chế độ bảo mật hiện hành của Nhà nước và quy định của Viện KSND tối cao. Lưu trữ, quản lý dữ liệu, cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo yêu cầu đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành.

+ Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển và quản lý hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ cho công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành và các công tác khác của đơn vị.

+ Tổ chức thu thập, xử lý, truyền gửi và quản lý dữ liệu thống kê công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh Phú Yên; Quản lý, khai thác dữ liệu và mạng máy tính nội bộ thuộc cơ quan Viện KSND tỉnh Phú Yên; sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình hội nghị; Hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật CNTT trong phạm vi ngành KSND tỉnh Phú Yên.

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về công tác thống kê và CNTT theo sự phân cấp của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

+ Thực hiện nhiệm vụ quản trị, bảo trì hệ thống mạng máy tính của cơ quan hoạt động ổn định, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn về công tác thống kê và công nghệ thông tin.

+ Thực hiện chức năng nhiệm vụ được Ban biên tập giao, đảm bảo Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Phú Yên hoạt động thường xuyên, nội dung phong phú, hấp dẫn phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo và công tác thông tin tuyên truyền có hiệu quả.

+ Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phú Yên.

2. Về cơ cấu tổ chức:

Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Phú Yên hiện có tổng biên chế 17 cán bộ, công chức, bao gồm các bộ phận: Tổng hợp, Văn thư- Lưu trữ; Hành chính- quản trị; Kế toán - Tài vụ và xây dựng cơ bản; Lái xe - Phục vụ.

- Phó Chánh Văn phòng: đồng chí Đặng Thái Phong.

- Phó Chánh Văn phòng: đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan.

- Số điện thoại VPTH: 0257-3535199.

- Địa chỉ email: vp_phuyen@vks.gov.vn

3. Những thành tích nổi bật đã đạt được trong thời gian qua:

Liên tục từ năm 2009 đến 2013, VPTH Viện KSND tỉnh Phú Yên đều được Viện trưởng Viện KSND tối cao công nhận là “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối”. Năm 2008, 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2008 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2014, được Hội đồng thi đua Viện KSND tỉnh xét, đề nghị Hội đồng thi đua Viện KSND tối cao đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 

Tin mới nhất

Thứ 2, 10/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri tại thị xã Đông Hòa (02 ngày).

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Tuy An.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 11/6/2024: 

08h00:

- Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của BTV Tỉnh ủy (tại Hội trường, thành phần: Đ/c Thanh - PVT; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 1 và Phòng 7; Phó CVP phụ trách; Phó Chánh Thanh tra phụ trách).

- Đ/c Thảo - PVT và cơ yếu dự Hội nghị về công tác cơ yếu tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 12/6/2024: 

07h30:

- Đ/c Viện trưởng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 8 ngành KSND tại Quảng Nam.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 5, 13/6/2024:  

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 7, Trưởng phòng 9, Phó Chánh Văn phòng phụ trách; Viện trưởng VKSND cấp huyện dự Hội nghị giao ban Viện trưởng VKSND 03 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên 06 tháng đầu năm 2024 tại Đà Nẵng.

 

Thứ 6, 14/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 dự Hội nghị chuyên đề cấp tỉnh "Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2023 và triển khai giai đoạn 2024-2028" tại Công an tỉnh.

- Hội nghị trực tuyến giao ban Viện trưởng VKSND 03 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên 06 tháng đầu năm 2024 và các hội nghị chuyên đề do VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức (cả ngày, tại Phòng họp, thành phần: các đồng chí Phó Viện trưởng; lãnh đạo các Phòng 1, 7, 9 và Văn phòng).

 

Thứ 7, 15/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 16/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ