Thứ Hai, 10/05/2021 08:48 SA

THÁNG NĂM VỀ

Thế là hết tháng tư rồi Em nhỉ Tháng năm về trong suy nghĩ vu vơ Vần thơ tình Anh viết chợt ngu ngơ Bởi câu chữ như vẫn chờ ai đó

Tin mới nhất

Thứ 2, 03/5/2021: 

Nghỉ bù lễ 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ 3, 04/5/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Văn phòng báo cáo công tác.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 05/5/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng  gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 06/5/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

14h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 6, 07/5/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác văn thư, lưu trữ.

 

Thứ 7, 08/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 09/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ