Chủ Nhật, 16/06/2024 04:26 SA

VKSND tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/T ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 29/5/2024, tại Hội trường VKSND tỉnh Phú Yên, VKSND tỉnh phối hợp với Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh.


Đ/c Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nối điểm cầu VKSND tỉnh với điểm cầu Cục THADS tỉnh và 09 điểm cầu VKSND cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao; đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh dự Hội nghị.


Đ/c Hồ Thị Nguyên Thảo, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đ/c Lê Trung Hưng, TUV, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày nội dung Triển khai Kế hoạch số 419-KH/BCSĐ ngày 17/4/2024 của BCS đảng VKSND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 của BTV Tỉnh ủy

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh.
Tham dự tại điểm cầu VKSND tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, TAND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên; Trưởng ban chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố.
Về phía VKSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp VKSND tỉnh và công chức Phòng 8 VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện.
Về phía Cục THADS tỉnh có đồng chí Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.
Tại điểm cầu Cục THADS tỉnh có Chấp hành viên và toàn thể công chức Cục THADS tỉnh.
Tại điểm cầu VKSND cấp huyện, có lãnh đạo Văn phòng các huyện, thị, thành ủy; Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện; Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên Chi cục THADS cấp huyện.


Đ/c Nguyễn Quang Hiển, Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh trình bày nội dung Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 599/QCPH/VKS-CTHADS ngày 23/4/2024 giữa VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác THADS, THAHC

Hội nghị đã nghe lãnh đạo hai đơn vị quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024 của Ban Thường Tỉnh ủy Phú Yên; Kế hoạch số 419-KH/BCSĐ ngày 17/4/2024 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU; Kế hoạch số 999/KH-CTHADS ngày 24/5/2024 của Cục THADS tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 27/3/2024; Quy chế phối hợp số 599/QCPH/VKS-CTHADS ngày 23/4/2024 giữa VKSND tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác THADS, THAHC.Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh nhấn mạnh công tác THADS, THAHC trong thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, tăng cả về số việc và số tiền so với những năm trước, công tác phối hợp giữa cơ quan THADS và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được tăng cường, đã tổ chức nhiều cuộc họp qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS, THAHC trong thời gian đến.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao đánh giá cao kết quả tham mưu ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU, việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU của tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên; đồng chí ghi nhận những thành tích khởi sắc và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của VKSND tỉnh trong thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm sát THADS, THAHC, đặc biệt trong 02 năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục chỉ đạo VKSND hai cấp duy trì những kết quả tốt đẹp đã đạt được; tăng cường hơn nữa công tác kiểm sát THADS, THAHC trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đặc biệt biểu dương Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, xây dựng dự thảo và phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng chí ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan THADS hai cấp tỉnh và huyện trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, nâng cao chất lượng công tác THADS, THAHC là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải gắn công tác THADS, THAHC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh với “phương châm “việc gì có lợi cho dân, dù khó cũng phải cố gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng phải hết sức tránh”. Đồng chí đề nghị các cấp, các Ngành quyết tâm, nỗ lực, có sự phối hợp chặt chẽ về mọi mặt để công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực và không ngừng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.


Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vụ trưởng Vụ 11 VKSND tối cao và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, của Thường trực Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan để thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TU; sẽ kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tốt với cơ quan THADS rà soát danh sách các vụ, việc THADS, THAHC tồn đọng phức tạp chưa thi hành xong ở hai cấp tỉnh và huyện để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp liên ngành giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật những vụ việc thuộc danh mục góp phần nâng cao chất lượng công tác THADS, THAHC trong thời gian tới.

Thu Trang – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 10/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri tại thị xã Đông Hòa (02 ngày).

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Tuy An.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 11/6/2024: 

08h00:

- Hội nghị sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của BTV Tỉnh ủy (tại Hội trường, thành phần: Đ/c Thanh - PVT; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 1 và Phòng 7; Phó CVP phụ trách; Phó Chánh Thanh tra phụ trách).

- Đ/c Thảo - PVT và cơ yếu dự Hội nghị về công tác cơ yếu tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 12/6/2024: 

07h30:

- Đ/c Viện trưởng và Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 8 ngành KSND tại Quảng Nam.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 5, 13/6/2024:  

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 7, Trưởng phòng 9, Phó Chánh Văn phòng phụ trách; Viện trưởng VKSND cấp huyện dự Hội nghị giao ban Viện trưởng VKSND 03 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên 06 tháng đầu năm 2024 tại Đà Nẵng.

 

Thứ 6, 14/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 dự Hội nghị chuyên đề cấp tỉnh "Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2023 và triển khai giai đoạn 2024-2028" tại Công an tỉnh.

- Hội nghị trực tuyến giao ban Viện trưởng VKSND 03 cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên 06 tháng đầu năm 2024 và các hội nghị chuyên đề do VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức (cả ngày, tại Phòng họp, thành phần: các đồng chí Phó Viện trưởng; lãnh đạo các Phòng 1, 7, 9 và Văn phòng).

 

Thứ 7, 15/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 16/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ