Chủ Nhật, 14/07/2024 17:21 CH

VKSND thị xã Sông Cầu: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023

Năm 2023, VKSND thị xã Sông Cầu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023.


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2023 cho đơn vị VKSND thị xã Sông Cầu

Ngay từ đầu năm, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm- kỷ cương, liêm chính- bản lĩnh, hiệu quả”, VKSND thị xã Sông Cầu đã ban hành kế hoạch công tác năm 2023 xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của từng lĩnh vực công tác, tiếp tục xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tập thể Lãnh đạo Viện trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Xác định công tác xây dựng đội ngũ công chức giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức vững vàng, liêm chính là công tác then chốt quyết định đến chất lượng các lĩnh vực công tác của đơn vị. Chú trọng công tác phân công nhiệm vụ, thay đổi vị trí công việc để đảm bảo chọn người theo việc, phù hợp với năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu công việc...
Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tập trung kiểm sát, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng, tiêu cực, các vụ án Thường trực Thị ủy theo dõi, chỉ đạo. Yêu cầu Kiểm sát viên phải thực hiện nghiêm các quy định cùa Bộ luật tố tụng hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tích cực đề ra yêu cầu điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, quản lý chặt chẽ các vụ án tạm đình chỉ điều tra. Đề ra các giải pháp gắn chặt trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Phối hợp chọn và giải quyết 01 vụ án theo thủ tục rút gọn và 05 vụ án trọng điểm. Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, phối hợp tổ chức 06 phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, 01 phiên tòa lưu động đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Không có trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm và VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án hình sự, đã ban hành kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án và 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm đối với Chủ tịch ủy ban nhân cấp xã trong công tác quản lý, chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống vi phạm, tội phạm.
Tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định pháp luật. Đã phối hợp tổ chức 04 phiên tòa dân sự, kinh doanh thương mại rút kinh nghiệm. Tăng cường kiểm sát các quyết định, bản án của Tòa án cùng cấp, kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, báo cáo VKSND tỉnh kháng nghị 01 vụ án dân sự, đều được chấp nhận. Qua công tác này, đã ban hành 02 kiến nghị đối với Tòa án và 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. VKSND thị xã Sông Cầu đã thành lập Tổ giúp việc cho Viện trưởng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, qua đó đã giúp cho việc tranh tụng của Kiểm sát viên có sức thuyết phục hơn. Triển khai thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy đối với 06 vụ án hình sự, 03 vụ án dân sự và số hóa nhiều hồ sơ phục vụ việc báo cáo án, phối hợp tổ chức 01 phiên tòa trình chiếu tài liệu số hóa, 08 phiên tòa trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính tư pháp trong hoạt động tham mưu tổng hợp, văn thư lưu trữ, sử dụng phần mềm quản lý văn bản của ngành, hộp thư nội bộ, ứng dụng chữ ký số và các phần mềm quản lý vụ án, quản lý tài chính của ngành. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của đơn vị, gửi đăng 26 bài viết trên trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh (vượt 8,3%). Phát động công chức tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng, đã chọn gửi bài tham gia giải Búa Liềm vàng năm 2023 và giải báo chí về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Với những kết quả năm 2023, VKSND thị xã Sông Cầu vinh dự được Viện trưởng VKSND tỉnh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối. Chi bộ được Thường trực Thị ủy công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu được Liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc hoạt động công đoàn...
Năm 2024, VKSND thị xã Sông Cầu quyết tâm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, giữ vững truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bình Nguyên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ