Thứ Năm, 09/02/2023 13:28 CH

Lịch công tác tuần 45 - năm 2022

Thứ 2, 07/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Hội đồng xử lý trách nhiệm công chức.

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 3, 08/11/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 09/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng; Lãnh đạo các Phòng 7, 8, 9, 15, Văn phòng, Thanh tra kiểm tra toàn diện và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKS huyện Sơn Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- BCH Công đoàn VKSND tỉnh làm việc với BCH Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT làm việc với Đảng ủy xã Hòa Kiến.

 

Thứ 5, 10/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 6, 11/11/2022:

08h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát mở rộng thông qua báo cáo Hội đồng nhân dân năm 2022.

09h30:

- Họp Hội đồng thanh lý.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp tại Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

 

Thứ 7, 12/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 13/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Phú Yên.

 

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp dân định kỳ tháng 02/2023.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 08/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022.

 

Thứ 5, 09/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022.

 

Thứ 6, 10/02/2023:

13h15:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

Thứ 7, 11/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ