Thứ Ba, 05/03/2024 01:46 SA

Lịch công tác tuần 45 - năm 2022

Thứ 2, 07/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Hội đồng xử lý trách nhiệm công chức.

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 3, 08/11/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 09/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng; Lãnh đạo các Phòng 7, 8, 9, 15, Văn phòng, Thanh tra kiểm tra toàn diện và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKS huyện Sơn Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- BCH Công đoàn VKSND tỉnh làm việc với BCH Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT làm việc với Đảng ủy xã Hòa Kiến.

 

Thứ 5, 10/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 6, 11/11/2022:

08h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát mở rộng thông qua báo cáo Hội đồng nhân dân năm 2022.

09h30:

- Họp Hội đồng thanh lý.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp tại Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

 

Thứ 7, 12/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 13/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Phú Yên.

 

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 04/03/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Đ/c Thảo - PVT công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS TP Tuy Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

15h00:

- Đ/c Liên - PVT dự tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức.

 

Thứ 3, 05/03/2024: 

07h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe VKSND TP Tuy Hòa báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

 

Thứ 4, 06/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

 

Thứ 5, 07/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV tại Tỉnh ủy.

14h00: 

- Họp Đảng ủy. 

 

Thứ 6, 08/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

 

Thứ 7, 09/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 10/03/2024:

Phân công trực cơ quan