Thứ Bảy, 03/06/2023 15:48 CH

Lịch công tác tuần 07 - năm 2023

Thứ 2, 13/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 8 ngành KSND tại Quảng Ngãi.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 14/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh – PVT đi công tác tại Hà Nội (03 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 15/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Chánh Văn phòng đi nghiệm thu công trình xây dựng trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 16/02/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và CCTP năm 2022 và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và BCH Công đoàn nghe Ban nữ công báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Tỉnh ủy.

 

Thứ 7, 18/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ