Thứ Bảy, 03/06/2023 15:46 CH

Lịch công tác tuần 09 - năm 2023

Thứ 2, 27/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 28/02/2023: 

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND TX Đông Hòa.

- Họp Tiểu ban tham mưu tổng kết, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với BCS Đảng VKSND tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00: 

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát Trại giam Xuân Phước.

 

Thứ 4, 01/03/2023:

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND TP Tuy Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe Bí thư Đoàn thanh niên và các đ/c cựu cán bộ Đoàn báo cáo công tác.

16h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 02/03/2023:

08h00:

- Họp Ban cán sự Đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND huyện Sông Hinh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Công an tỉnh.

- Họp Tiểu ban tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với UBND tỉnh.

 

Thứ 6, 03/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

08h30:

- Đ/c Viện trưởng và Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

 

Thứ 7, 04/03/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/03/2023:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ