Thứ Ba, 05/03/2024 00:35 SA

Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vừa qua, Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu đãtổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Sông Cầu; Nguyễn Kim Hoàng, Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu.


Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thị xã Sông Cầu, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, của Lãnh đạo VKSND thị xã, Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu đã đoàn kết, thống nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các chế độ, chính sách của công chức, người lao động luôn được đảm bảo thực hiện theo quy định.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã tích cực thảo luận,tham gia ý kiến, đề xuất những cách làm hay, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Minh Sang

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 04/03/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Đ/c Thảo - PVT công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS TP Tuy Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

15h00:

- Đ/c Liên - PVT dự tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức.

 

Thứ 3, 05/03/2024: 

07h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe VKSND TP Tuy Hòa báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

 

Thứ 4, 06/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

 

Thứ 5, 07/03/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV tại Tỉnh ủy.

14h00: 

- Họp Đảng ủy. 

 

Thứ 6, 08/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

 

Thứ 7, 09/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 10/03/2024:

Phân công trực cơ quan