Thứ Bảy, 03/06/2023 14:30 CH

Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Vừa qua, Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu đãtổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phạm Thị Minh Chính, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Sông Cầu; Nguyễn Kim Hoàng, Thị ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu.


Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thị xã Sông Cầu, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, của Lãnh đạo VKSND thị xã, Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu đã đoàn kết, thống nhất triển khai đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, qua đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các chế độ, chính sách của công chức, người lao động luôn được đảm bảo thực hiện theo quy định.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã tích cực thảo luận,tham gia ý kiến, đề xuất những cách làm hay, hiệu quả hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VKSND thị xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí và bầu 01 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn thị xã Sông Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Minh Sang

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ