Thứ Sáu, 24/05/2024 19:28 CH

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác phải bồi thường 16 triệu đồng

Theo hồ sơ, năm 2021 thấy trên facebook có chia sẻ bài viết "khởi tố người chồng đánh vợ...", NTHY, NNH và NNĐ đã vào bình luận, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà S…
Sau đó, bà S đã làm đơn khởi kiện yêu cầu Toà án giải quyết buộc NTHY, NNH và NNĐ xóa bài đăng xúc phạm trên facebook; mỗi người phải bồi thường về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín với số tiền 30.000.000 đồng; đồng thời cả ba người bồi thường số tiền bị mất thu nhập là 6.000.000 đồng và 1.200.000 đồng chi phí đi lại để khởi kiện đến Toà án.
Tại phiên toà, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với bị đơn NNĐ và việc yêu cầu bị đơn xoá bài đăng trên facebook; thay đổi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn NTHY và NNH mỗi người bồi thường 15.000.000 đồng tổn thất tinh thần do bị xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín, 3.000.000 đồng thu nhập thực tế bị mất và l.200.000 đồng tiền chi phí đi lại khởi kiện tại Toà án.
|Xét yêu cầu của nguyên đơn, HĐXX nhận thấy: Hành vi của NTHY và NNH đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà S được quy định tại Điểu 34 Bộ luật dân sự và là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điểu 584 của Bộ luật dân sự. Việc xâm phạm của hành vi có thể dẫn đến các thiệt hại được quy định tại Điều 592 của Bộ luật dân sự quy định gồm: "Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; Thiệt hại khác do luật quy định" và "một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bù đắp tinh thần do các bên thoả thuận: nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định".
Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi mà các bị đơn đã gây ra, xét tình hình, điều kiện hoàn cảnh thực tế của các đương sự trong vụ án này, thấy rằng mức bồi thường bù đắp tốn thất về tinh thần từ 7.000.000 - 9.000.000 đồng (tương đương từ 4 -5 tháng lương cơ sở) là có cơ sở và phù hợp.
Các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nguyên đơn không chứng minh được thiệt hại về thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút thu nhập, không có căn cứ nào phát sinh các chi phi hợp lý để hạn chế các thiệt hại đó, do đó đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về thu nhập 6.000.000 đồng là không có căn cứ và yêu cầu bồi thường 1.200.000 đồng chi phí đi lại để khởi kiện tại Toà án đó là quyền của nguyên đơn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên không chấp nhận.
Từ đó, HĐXX đã tuyên buộc bị đơn NTHY và NNH phải bồi thường cho nguyên đơn VTS mỗi người 08 triệu đồng về khoản bù đắp tổn thất về tinh thẩn do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.
Qua vụ việc này cũng là bài học cảnh tỉnh cho bất cứ ai còn lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

T. ANH- Q. THẮNG

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ