Thứ Sáu, 24/05/2024 19:35 CH

Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên: Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Vừa qua, Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên gồm các đơn vị VKSND huyện Sông Hinh (Cụm trưởng), VKSND TX Đông Hòa (Cụm phó) và các VKSND TP. Tuy Hòa, huyện Tây Hòa, Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.


Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 quyết tâm thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1, theo đó, trong năm 2022 phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn nghiệp vụ; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được chú trọng, không ngừng đổi mới, đạt nhiều kết quả, thành tích...Trong đó nổi bật là VKSND TX Đông Hòa đã vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chúc mừng những kết quả các đơn vị đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Trong năm 2023, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên và Kế hoạch của các đơn vị; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành và của VKSND tỉnh; đạt những kết quả, thành tích cao hơn năm 2022…
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Vương Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đề nghị thành viên Cụm thi đua số 1 tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; hưởng ứng, triển khai các phong trào do VKSND tối cao, VKSND tỉnh và địa phương phát động; thực hiện có hiệu quả các hoạt động do Cụm đề ra và tiến hành sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng, thời gian quy định...
Với sự thống nhất của tất cả thành viên, Cụm thi đua số 1 VKSND tỉnh Phú Yên đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bàn Tiên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ