Thứ Sáu, 24/05/2024 21:26 CH

VKSND tỉnh Phú Yên: Khen thưởng đột xuất Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và VKSND tỉnh

Sáng ngày 07/9/2023, Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ký Quyết định khen thưởng đột xuất và trao Giấy khen đối với Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với VKSND tỉnh trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao Quyết định khen thưởng đột xuất Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và VKSND tỉnh

Trước đó, ngay từ đầunăm, VKSND tỉnh Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2023 đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó có nội dung “chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với UBND tỉnh trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ”, ban hành Quyết định thành lập Tiểu ban tham mưu xây dựng Quy chế gồm 10 đồng chí, do đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng làm Trưởng Tiểu ban.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng thành viên của Tiểu ban đã nghiêm cứu xây dựng bố cục, nội dung dự thảo Quy chế phối hợp, chủ động trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu góp ý, bổ sung hoàn thiện Quy chế. Sau khi thống nhất nội dung, ngày 18/8/2023, đồng chí Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Trung Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp này.

Quy chế phối hợp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong việc phòng ngừa và đấu tranh với những vi phạm pháp luật, việc ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là về lĩnh vực đất đai; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ