Chủ Nhật, 14/07/2024 17:08 CH

Sinh hoạt chuyên đề về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy VKSND tỉnh, Chi bộ phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án đã tiến hành tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý III-2014. Tại Hội nghị các đảng viên trong Chi bộ được nghe giới thiệu chuyên đề  học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân.Nội dung chuyên đề đã nêu và phân tích rõ sự cần thiết phải phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, đồng thời đề ra các biện pháp để phòng và chống chủ nghĩa cá nhân.


Quá trình thảo luận, Chi bộ đã nhận được nhiều ý kiến phân tích, đánh giá làm sâu sắc nội dung chuyên đề, trong đó đi sâu làm rõ các giải pháp để phòng và chống chủ nghĩa cá nhân:


- Một là, Chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tác hại và những biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân, để mỗi cán bộ, đảng viên nhận diện và có biện pháp ngăn chặn. Đẩy mạnh “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên và của Chi bộ. Xác định các tiêu chí về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với quán triệt Quy định về những điều đảng viên không được làm và chức trách nhiệm vụ của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên học tập bằng nhiều hình thức, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách đảng viên; khắc phục mọi biểu hiện trung bình chủ nghĩa, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, mơ hồ mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu và những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống.


- Hai là, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là khâu mấu chốt để chống chủ nghĩa cá nhân, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt, những vấn đề còn yếu kém, tồn tại, không né tránh, nể nang; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây” nói đi đôi với làm. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải đảm bảo thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng và cầu thị.


- Ba là, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân; Chi bộ thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua kiểm tra, giám sát sẽ quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, đạo đức và lối sống, từ đó có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, gương mẫu trước nhân dân.


- Bốn là, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên do Ngành phát động, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đảm bảo các chỉ tiêu, chất lượng và hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ, của cơ quan và đơn vị.


Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng - Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẳng định: Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân là việc làm rất có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), giúp cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, từ đó gắn với hoạt động chuyên môn và sinh hoạt đời thường, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  


Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ kết luận, đánh giá, nhận xét buổi sinh hoạt chuyên đề đạt yêu cầu và đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Quy định số 47/QĐ-TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục nghiên cứu để thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng và chống chủ nghĩa cá nhân; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên do Ngành phát động. Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong khiêm tốn, giản dị, lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm,; phấn đấu rèn luyện, chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Văn Tốn

 

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ