Thứ Sáu, 24/05/2024 19:54 CH

VKSND tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra liên ngành tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh

Vừa qua, VKSND tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra liên ngành công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh. Đoàn kiểm tra do đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1, lãnh đạo Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND huyện Sông Hinh; lãnh đạo Văn phòng và Điều tra viên Phòng PC01 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại CQCSĐT Công an huyện Sông Hinh

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp từ ngày 01/12/2022 đến ngày 28/02/2024; trực tiếp tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra nhận thấy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đã tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ, có căn cứ, đúng quy định; lập sổ theo dõi, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chính xác, kịp thời; ra quyết định giải quyết nguồn tin đảm bảo có căn cứ, đúng thời hạn, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đơn khiếu nại khi tiếp nhận được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý, lập hồ sơ, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thông báo thụ lý và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại đảm bảo đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh trong công tác tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và việc giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh tiếp tục phát huy ưu điểm, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan CSĐT và VKSND cùng cấp để thực hiện tốt các quy định của BLTTHS và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian đến.

Ngọc Hân - Hải Yên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ