Chủ Nhật, 14/07/2024 17:36 CH

VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát tháng 11/2023

Chiều ngày 16/11/2023, VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát tháng 11/2023. Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng và đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đ/c Phó Viện trưởng; Kiểm sát viên, kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND cấp huyện.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11/2023, VKS hai cấp đã ban hành 112 văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh; gia hạn thời hạn giải quyết 42 tin; ban hành 01 yêu cầu CQĐT huỷ bỏ quyết định khởi tố vụ án. Truy tố 50 vụ 93 bị can. Kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 20 vụ 35 bị cáo; báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 01 vụ 01 bị cáo. Kiểm sát việc giải quyết 524 vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Phối hợp với Tòa án tổ chức 11 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm. Trực tiếp kiểm sát các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan 16 cuộc. Thông qua các khâu công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã kịp thời ban hành 05 kháng nghị, 70 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm, tội phạm...


Quang cảnh Hội nghị


Các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tuy nhiên, qua rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu công tác từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/11/2023, vẫn còn 07 chỉ tiêu của một số đơn vị cấp phòng và VKSND cấp huyện chưa đạt, gồm: Tỷ lệ án Viện kiểm sát, Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của VKS; việc phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự; Lãnh đạo Viện trực tiếp THQCT, kiểm sát xét xử vụ án hình sự; số lượng kháng nghị án hình sự và dân sự, hôn nhân gia đình; kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt, tiếp tục thực hiện vượt các chỉ tiêu đã đạt được theo kế hoạch đã đề ra. Các đồng chí Phó Viện trưởng nắm lại các chỉ tiêu chưa đạt của các đơn vị cấp phòng, VKSND cấp huyện do mình phụ trách để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.
- Phòng 1: Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy mạnh việc giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và những vụ, việc lãnh đạo VKSND tỉnh quan tâm, theo dõi, chỉ đạo; nhất là các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc kéo dài.
Quá trình giải quyết các vụ án cần chú ý thời hạn điều tra và tiến độ giải quyết của Cơ quan điều tra, nhất là các vụ án có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương hay những người có chức vụ, quyền hạn; phải chấp hành nghiêm việc báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ theo Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị.
- Phòng 7: Tiếp tục rà soát lại các vụ án huỷ theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do cấp huyện chuyển lên, phối hợp với TAND tỉnh giải quyết dứt điểm. Đôn đốc các VKSND cấp huyện chưa hoàn thành chỉ tiêu phiên toà rút kinh nghiệm, tham mưu thực hiện đạt chỉ tiêu lãnh đạo Viện trực tiếp THQCT, KSXX án hình sự.
- Phòng 8: Tiếp tục đôn đốc VKSND cấp huyện ban hành kết luận kiểm sát tại Cơ quan THAHS thuộc Công an cùng cấp và UBND cấp xã trước thời điểm kết thúc năm công tác. Tiếp tục kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình để tham mưu kiểm sát đối với các hồ sơ khác khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.
- Phòng 9: Tiếp tục phối hợp tốt với Toà án để giải quyết các vụ án hành chính, dân sự tồn đọng kéo dài, án bị huỷ xét xử lại. Đôn đốc các VKSND cấp huyện tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án bị huỷ xét xử lại. Đối với các vụ án huỷ, sửa của các VKSND cấp huyện có trách nhiệm của VKS, Phòng 9 cần tổng hợp, đánh giá nguyên nhân, hướng dẫn các VKSND cấp huyện, không để xảy ra các lỗi tương tự.
2. Các phòng VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, hình ảnh phối hợp với Văn phòng xây dựng báo cáo tổng kết năm, xây dựng video báo cáo bằng hình ảnh.
Tập trung theo dõi việc trả lời kiến nghị của VKS, trường hợp quá thời hạn trả lời, phải có công văn yêu cầu Cơ quan bị kiến nghị ban hành văn bản trả lời theo quy định.
Về thủ tục rút gọn trong giải quyết các vụ án hình sự: Năm 2021, VKSND cấp huyện đã thực hiện việc xử lý các vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn rất thành công. Tuy nhiên, sau khi kết thúc dịch Covid-19 thì không còn thực hiện. Do đó, trong thời gian tới, cần phải tiếp tục thực hiện nội dung này đối với những vụ án đủ điều kiện, nhất là ở VKSND cấp huyện. Văn phòng nghiên cứu, tham mưu đưa nội dung này thành một chỉ tiêu thi đua trong năm 2024.
3. Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất khâu đột phá dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2024, trong đó nêu rõ lý do đề xuất và trình bày các giải pháp thực hiện khâu đột phá để Lãnh đạo Viện xem xét, lựa chọn.
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ sung hoàn thiện cơ cấu tổ chức cấp phòng và VKSND cấp huyện, đảm bảo ổn định nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá công chức, người lao động, đảng viên cuối năm, kê khai tài sản, bổ sung lý lịch...
5. Tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; việc thực hiện thời gian làm việc và các quy chế, quy định, quy tắc của Ngành, nhất là Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành KSND.
Các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
6. Văn phòng tham mưu lãnh đạo Viện xây dựng tốt báo cáo tổng kết năm 2023; tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng VKSND tỉnh trong việc xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng của Cụm, Khối theo đúng quy định; tham mưu lãnh đạo Viện kiểm tra, tổng hợp và xếp hạng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm 2023 đối với các phòng, VKSND cấp huyện; phối hợp với các phòng nghiệp vụ rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng báo cáo, thi đua, khen thưởng năm 2023.
Để đảm bảo thời gian tham dự Hội nghị tại Tỉnh ủy, đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phân công đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng chủ trì điều hành phần thảo luận và kết luận Hội nghị.
Tại Hội nghị, có 17 ý kiến phát biểu, lãnh đạo VKSND cấp huyện và lãnh đạo các phòng VKSND tỉnh tập trung nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt và đề ra các giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm công tác còn rất ít, để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.


Hình ảnh các điểm cầu cấp huyện

Oanh Kiều - Nguyễn Hiếu

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ