Chủ Nhật, 14/07/2024 18:28 CH

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày 23/10/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.


Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Cục 1, Cục 2, Thanh tra VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đại diện Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ 12 VKSND tối cao.


TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác này của VKSND các cấp.


Đồng chí Lê Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Vũ Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ 12 VKSND tối cao đã giới thiệu những điểm mới của “Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và “Hệ thống biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2023; trình bày các chuyên đề về "Kỹ năng kiểm tra lại các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật", "Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" và "Một số kinh nghiệm khi thực hiện phương thức trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự".


Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đó, đại biểu tại các điểm cầu đã trình bày một số tham luận liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở địa phương, đơn vị; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, bất cập còn tồn tại.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương Vụ 12 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Nhấn mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một khâu công tác quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu thời gian tới, Lãnh đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các Chỉ thị chuyên đề và các quy chế, quy định, quy trình của Ngành liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân; chú trọng tăng cường hoạt động đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng việc phân loại, xử lý đơn bảo đảm chính xác, đúng thẩm quyền; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật nhằm góp phần phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ