Chủ Nhật, 14/07/2024 17:51 CH

Sơ kết Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Ngày 10/02/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo cấp Vụ và đại diện Lãnh đạo cấp phòng các đơn vị được giao đầu mối phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao: Văn phòng, Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 14, Vụ 16, Cục 2, Thanh tra VKSND tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật; toàn thể Lãnh đạo, Điều tra viên, Cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại Hà Nội; đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và đại diện Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử được giao đầu mối của một số VKSND cấp tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen trong công tác phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao.


Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong hệ thống có đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức làm nghiệp vụ kiểm sát Viện kiểm sát quân sự các cấp, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại Hồ Chí Minh; Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh cùng toàn thể Điều tra viên, Cán bộ điều tra các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tp. Hồ Chí Minh.


Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao trình bày Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 565). Theo Báo cáo, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao; sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương, cùng với sự nỗ lực của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, quá trình triển khai thực hiện Quy chế 565 trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.


Đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương và VKSND địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất Quy chế 565; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 17/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; đưa nội dung thực hiện Quy chế 565 vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị. Công tác tiếp nhận, thu thập và xử lý nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, có xu hướng tăng cả về số lượng và chất lượng. Chủ động, tích cực trong việc phát hiện, thu thập thông tin vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao nghiên cứu phân loại xử lý, giải quyết kịp thời.


Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu

Công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa với Cơ quan điều tra VKSND tối cao được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ; nhiều kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu do các đơn vị, địa phương phối hợp có chất lượng tốt, giúp cho việc giải quyết nguồn tin của Cơ quan điều tra VKSND tối cao hiệu quả, kịp thời. Công tác tự phát hiện, thu thập thông tin vi phạm tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có những tiến bộ nhất định, số vụ việc do Cơ quan điều tra VKSND tối cao trực tiếp phát hiện điều tra xử lý tăng theo các năm.
Công tác thu thập, tiếp nhận, quản lý, phân loại thông tin vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã đi vào nề nếp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật. Công tác quản lý, thống kê khoa học, chính xác, về cơ bản đã chủ động tích cực hướng dẫn, trao đổi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với các đơn vị địa phương.


Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đồng chí Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ 16 công bố Quyết định khen thưởng tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thế Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao trình bày Báo cáo tình hình vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; thực trạng, nguyên nhân, giải pháp phòng ngừa. Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao, có 04 ý kiến tham luận, tập trung vào các nội dung: Tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở giam giữ; công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế 565.


Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế 565 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế 565 của các đơn vị trong toàn Ngành thời gian qua. Để Quy chế 565 tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND địa phương cần tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế, bảo đảm mọi vi phạm, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp đều phải được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các quy định trong Quy chế 565 về thời hạn, trình tự, thủ tục VKSND địa phương phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong thu thập, kiểm tra thông tin vi phạm và thông báo kết quả cho nhau.


Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Bằng khen 
của Viện trưởng VKSND tối cao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế 565

Tăng cường hơn nữa phối hợp giữa Cơ quan điều tra VKSND tối cao với các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND địa phương trong công tác tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, bảo đảm thông tin hai chiều được kịp thời, bí mật. Các Viện kiểm sát cấp dưới chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong việc xác minh, mở rộng các nguồn cung cấp thông tin; tranh thủ sự phối hợp trong trao đổi thông tin, phát hiện, tiếp nhận kịp thời các thông tin, nguồn tin về tội phạm, các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền…


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lộc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng; đồng thời mong muốn các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhằm thực hiện hiệu quả Quy chế 565 trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Thế Cường, Phó Vụ trưởng Vụ 6 trình bày Báo cáo tại Hội nghị


Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Viện trưởng VKSND Tp. Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Dương Xuân Sơn, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao giai đoạn 2017 - 2022.

Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 08/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giao ban 06 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác. 

15h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 3, 09/7/2024: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến quán triệt quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (thành phần: Toàn thể đảng viên cơ quan).

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (2,5 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 4, 10/7/2024: 

14h00:

- Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (2,5 ngày).

 

Thứ 5, 11/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 12/7/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Tỉnh ủy.

15h30:

- Lễ bế mạc Hội thao truyền thống chào mừng kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2024).  

 

Thứ 7, 13/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 14/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ