Thứ Năm, 29/02/2024 06:50 SA

Tiếp tục xác định khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong thời gian tới

Ngày 14/10/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự (TTDS) và Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Đồng thời, trao đổi, làm rõ các vấn đề lý luận, thực tiễn; tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính; đưa ra những giải pháp kiến nghị để hoàn thiện pháp luật, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, hành chính.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính là công tác có liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, do đó phải lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có kiến thức, năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác này. Để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong thời gian tới, toàn Ngành tiếp tục xác định khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; Viện trưởng VKSND các cấp phải nhận thức đúng, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát và trực tiếp phụ trách công tác này.

Đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí tin tưởng, trong thời gian tới VKSND các cấp sẽ thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác kiểm sát vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Đồng chí yêu cầu: VKSND các cấp cần đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát vụ án hành chính, vụ việc dân sự; rèn luyện phương pháp công tác; thực hiện tốt thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, bảo đảm số lượng và chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Mặt khác, qua thực tiễn thi hành, cần tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong giải quyết án dân sự, hành chính; tăng cường tập huấn, cập nhật nội dung mới của pháp luật liên quan đến án dân sự, hành chính; tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp cần có chính sách, khen thưởng, quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành, giữa Viện kiểm sát với Tòa án và các cơ quan liên quan để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các biện pháp, cách làm hay trong giải quyết án dân sự, hành chính của ngành KSND.


Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ 9 VKSND tối cao cho biết, trong 05 năm qua, VKSND các cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm; đồng thời nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực kết quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội và của Ngành giao.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ 10 VKSND tối cao cho thấy, sau khi Luật TTHC năm 2015 có hiệu lực thi hành, VKSND tối cao đã chủ trì, phối hợp TAND tối cao ban hành các Thông tư, Nghị quyết hướng dẫn thực hiện và quán triệt đến toàn Ngành bằng những hình thức đa dạng, phong phú; tích cực, chủ động xây dựng và ban hành các quy định trong ngành Kiểm sát nhân dân nhằm hướng dẫn các thao tác nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát.

Qua 05 năm thực hiện Luật TTHC năm 2015, công tác kiểm sát và giải quyết các vụ án hành chính của VKSND các cấp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành; VKSND các cấp đã kịp thời phát hiện các vi phạm phát sinh và thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị để khắc phục, phòng ngừa vi phạm; tỷ lệ kiến nghị được tiếp thu sửa chữa là 98,3%, đạt chỉ tiêu của Quốc hội và ngành Kiểm sát nhân dân đề ra; chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên cấp đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành; việc gửi bản án, quyết định, thông báo phát hiện vi phạm của VKSND cấp dưới lên với VKSND cấp trên cơ bản kịp thời, đúng quy định; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của VKSND cấp trên với VKSND cấp dưới được chú trọng; hầu hết VKSND các cấp đã ký kết quy chế phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp.


Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao và ghi nhận kết quả tích cực trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thi hành Bộ luật TTDS và Luật TTHC năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân; những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực của VKSND các cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính để thúc đẩy mọi mặt, nâng cao chất lượng hiệu quả tạo chuyển biến tích cực trong công tác này. Đồng thời cần phát huy tính chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy, cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương trong việc ban hành các quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương đối với việc giải quyết các vụ, việc phức tạp.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu sau hội nghị, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 14 VKSND tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các đơn vị liên quan ban hành giải đáp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị bằng văn bản để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành.

Nguồn: kiemsat.vn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/02/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Viettel Phú Yên.

 

Thứ 3, 27/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Thanh tra - khiếu tố báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 28/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 15 báo cáo công tác (mời Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 1.

 

Thứ 5, 29/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

09h30:

- Đ/c Viện trưởng nghe Văn phòng báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra dự).

 

Thứ 6, 01/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm ngày “Biên phòng toàn dân” tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án tỉnh.

 

Thứ 7, 02/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 03/03/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Phú Yên năm 2024.

Phân công trực cơ quan