Thứ Sáu, 24/05/2024 20:03 CH

VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 8/2022

Ngày 19/8/2022, VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 8/2022. Đồng chí Lê Trung Hưng,Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức làm công tác tổng hợp của các phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng và công chức làm công tác tổng hợp của đơn vị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực và Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.


Hình ảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Hồng Khoan, Chánh Văn phòng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7/2022, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2022 của VKSND hai cấp tỉnh và huyện; theo đó, VKSND hai cấp tỉnh Phú Yên luôn chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong xử lý, giải quyết các vụ án lớn, các vụ án liên quan đến tội phạm giết người được dư luận xã hội quan tâm... Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân....


Đ/c Võ Minh Thụy - Viện trưởng VKSND thị xã Đông Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đ/c Lê Hồng Văn - Viện trưởng VKSND huyện Phú Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị 


Đ/c Bùi Khắc Nghiệp - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tuy An phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong phần thảo luận, lãnh đạo VKSND cấp huyện và các phòng VKSND tỉnh đã phát biểu nhiều nội dung liên quan đến hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.


 Hình ảnh các điểm cầu VKSND cấp huyện 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Người đứng đầu đơn vị phải nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị; tập trung rà soát các chỉ tiêu nghiệp vụ chưa hoàn thành để khẩn trương thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra.
2. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp và các ngành chức năng; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương, đồng thời thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết nội bộ trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài; các vụ, việc thuộc danh mục quan tâm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc năm 2022; các vụ án, vụ việc đề xuất sẽ đưa vào thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc… góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết án hình sự.
Giao đ/c Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phụ trách và Phòng 1 rà soát nắm lại phụ lục các vụ án từ năm 2013 theo các Kiến nghị của các Đoàn công tác của Trung ương (Đoàn công tác số 5 năm 2016, Đoàn công tác năm 2018 và Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022).
Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trên cơ sở thực hiện đúng Quy chế phối hợp, Thông tư liên tịch và tinh thần thượng tôn pháp luật, nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo, thể hiện bản lĩnh, vai trò kiểm sát, không nể nang, né tránh dẫn đến làm oan hoặc bỏ lọt tội phạm.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, hạn chế án hủy của cấp huyện; Phòng 7 phối hợp với Văn phòng tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp số 12/QCPH-TA-VKS giữa TAND tỉnh và VKSND tỉnh về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tổ chức cuộc thi “Xây dựng bản luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự” đảm bảo có chất lượng hiệu quả theo Kế hoạch đề ra.
4. Tăng cường kiểm sát chặt chẽ công tác giam, giữ, thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, hành chính… Tham gia cùng Đoàn công tác Vụ 11 của VKSND tối cao trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và 02 Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.
5. Chú trọng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, trong đó tập trung nhiệm vụ trọng tâm “nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai”; quyết liệt đề ra các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. Kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính bị Tòa tuyên sửa, hủy, án tạm đình chỉ kéo dài tại VKSND TP Tuy Hòa.
Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác kiểm sát, giải quyết án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai (tổ chức vào ngày 31/8/2022).
6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác biệt phái, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; tuyển dụng cán bộ, công chức; tăng cường công tác bảo vệ bí mật, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đồng thời nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị.
8. Tăng cường công tác thanh tra (thanh tra đột xuất, thanh tra công vụ); phải chủ động, là cán cân tham mưu trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi pháp luật, chấn chỉnh kịp thời nếu có sai phạm.
9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm thông tin bí mật, tiết kiệm đường truyền; thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành; không sử dụng máy tính có nối mạng để soạn thảo các văn bản, tài liệu mật, tránh để lộ lọt ra bên ngoài…

Trâm Lê

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ