Thứ Sáu, 24/05/2024 21:31 CH

Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra Ban cán sự đảng VKSND tỉnh

Sáng ngày 16/11/2023, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh do đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp đối với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh.


Đ/c Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách từ đầu năm 2021 đến ngày 30/9/2023, trình bày các kết quả nổi bật đã làm được: Thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác cải cách tư pháp. Luôn chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong xử lý, giải quyết các vụ án lớn, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Phát hiện nhiều vi phạm trong công tác thi hành án dân sự. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành. Đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp áp dụng thủ tục rút gọn để điều tra, truy tố, xét xử 08 vụ với thời gian ngắn nhất trong lịch sử tố tụng tư pháp tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác báo cáo, đề xuất tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tuân thủ pháp luật, kiến nghị phòng ngừa vi phạm, nhất là trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật trong quản lý Nhà nước. Tiếp tục có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 08/5/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại. Thực hiện tốt khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”. Công tác xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, việc bổ nhiệm lại chức vụ, chức danh tư pháp; bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quan tâm thực hiện chế độ, chính sách; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ, đoàn kết nội bộ.


Đ/c Lê Trung Hưng, TUV, Bí thư BCSĐ, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh


Hình ảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách tư pháp tại VKSND hai cấp tỉnh và huyện vẫn còn một số hạn chế như: còn để xảy ra một số vụ án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện Kiểm sát; một số đơn vị cấp huyện có vụ việc chưa kiểm sát chặt chẽ việc tổ chức thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự; công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử có lúc, có nơi còn chậm; có trường hợp cán bộ của Ngành để xảy ra sai phạm đến mức bị xử bị xử lý kỷ luật.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh biểu dương và đánh giá cao kết quả cải cách tư pháp mà Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tư pháp ở VKSND hai cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những hạn chế, tồn tại; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án; Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/5/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách tư pháp của Trung ương, của tỉnh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị. Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.
Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, trong thời gian tới sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và thực hiện hiệu quả, rõ nét hơn nhiệm vụ cải cách tư pháp./.

Thùy Trang

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ