Thứ Năm, 25/04/2024 10:41 SA

Công bố Kết luận thanh tra công tác hành chính đối với Viện KSND huyện Sông Hinh

Chiều ngày 07/11/2023, Đoàn Thanh tra VKSND tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác hành chính tại Viện KSND huyện Sông Hinh.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 66/QĐ-VKS-TTra ngày 22/9/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Yên về việc thanh tra theo kế hoạch trong công tác hành chính, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Viện KSND huyện Sông Hinh từ ngày 06/10/2023 đến ngày 31/10/2023.
Kết quả thanh tra xác định: Lãnh đạo Viện KSND huyện Sông Hinh đã thường xuyên quan tâm, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, của Nhà nước và của Ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ hành chính, công vụ. Phát huy tốt vai trò của Lãnh đạo Viện, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Công chức, người lao động trong đơn vị luôn chủ động, tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nội bộ đoàn kết; chấp hành đúng các quy định của Ngành về quản lý, sử dụng công chức, người lao động; đảm bảo thực hiện tốt các công tác thi đua, khen thưởng, quản lý, sử dụng tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm; đảm bảo dân chủ trong hoạt động của đơn vị, góp phần có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từng bước cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc bảo mật thông tin, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong công tác hành chính, công vụ và yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh khắc phục, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đối với công chức, Kiểm sát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong công tác hành chính, công vụ nói riêng; kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo theo đúng quy định.

Sau khi nghe công bố Kết luận thanh tra, đồng chí Đào Vương Tuấn, Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh phát biểu thống nhất và nghiêm túc tiếp thu các yêu cầu được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

Minh Tín - Bảo Trân

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.