Thứ Năm, 29/02/2024 05:54 SA

Viện KSND thị xã Đông Hòa đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm 2022

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Viện KSND thị xã Đông Hòa vinh dự nhận được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.


Đ/c Võ Minh Thụy – Thị Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thị xã Đông Hòa
nhận cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2022

Ngay từ đầu năm VKSND thị xã Đông Hòa đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên và Hướng dẫn của các Phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 của đơn vị.
Trong năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; quá trình khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.
Kết quả đã thụ lý kiểm sát 194 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 89 vụ 130 bị can; truy tố 38 vụ 62 bị can; xét xử 48 vụ 85 bị cáo. Phối hợp với Cơ quan điều tra chọn 05 vụ án trọng điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, đưa ra xét xử kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức 08 phiên tòa phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm, trong đó có 03 phiên tòa xét xử bằng hình thức trực tuyến. Qua công tác kiểm sát, đã ban hành 05 kiến nghị trong các lĩnh vực công tác, đều được chấp nhận, thực hiện. Không có vụ án, bị can nào phải đình chỉ do không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố Tòa tuyên không phạm tội; đảm bảo 100% các vụ án/bị can Viện kiểm sát truy tố đều có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Với những thành tích đạt được, Viện KSND thị xã Đông Hòa đã được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi dua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022.
Về công tác xây dựng đảng, năm 2022 Chi bộ Viện KSND thị xã Đông Hòa đã phổ biến, quán triệt các đảng viên Chi bộ thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 01 Đảng viên và kết nạp đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú. Chi bộ đã phối hợp tốt với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các khâu công tác, trong đó có nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Năm 2022, Chi bộ VKSND thị xã Đông Hòa được Thị ủy Đông Hòa tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

Về phía Công đoàn cơ sở, ngay từ đầu năm, Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch về công tác Kiểm sát và Chương trình hành động thi đua gắn với kế hoạch hành động của công đoàn cấp trên, đề ra chương trình công tác cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ quan, gắn hoạt động công đoàn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt chất lượng, hiệu quả. Năm 2022, Công đoàn cơ cở VKSND thị xã Đông Hòa vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi” và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Về phía Chi đoàn cơ sở, mặc dù là chi đoàn ghép với nhiều đoàn viên từ nhiều đơn vị khác nhau, nhưng nồng cốt là các đoàn viên đến từ Viện KSND thị xã Đông Hòa. Năm 2022, Ban chấp hành Chi đoàn đã luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các đoàn viên, đoàn viên chi đoàn luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chú trọng “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” hướng tới giá trị “Tâm trong - Trí sáng – Hoài bão lớn” . Tích cực tham gia nhiều hoạt động đoàn có ý nghĩa như “Phiên tòa giả định”, “Hiến máu tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, Chi đoàn khối Nội chính thị xã Đông Hòa được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã tặng Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022”.

Với những kết quả đáng tự hào trong năm 2022 sẽ là động lực để trong năm 2023 tập thể VKSND thị xã Đông Hòa tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác được xác định trong Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh trong năm 2023.

Bảo Thi

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/02/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống Viettel Phú Yên.

 

Thứ 3, 27/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Thanh tra - khiếu tố báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

14h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 28/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 15 báo cáo công tác (mời Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng phụ trách dự).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 2/2024.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 1.

 

Thứ 5, 29/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

09h30:

- Đ/c Viện trưởng nghe Văn phòng báo cáo công tác (mời Trưởng phòng 15, Chánh Thanh tra dự).

 

Thứ 6, 01/03/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống BĐBP và 35 năm ngày “Biên phòng toàn dân” tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Tòa án tỉnh.

 

Thứ 7, 02/03/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 03/03/2024:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư Phú Yên năm 2024.

Phân công trực cơ quan