Thứ Bảy, 18/05/2024 10:47 SA

Viện KSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai

Vừa qua, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng; đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có các đồng chí Trưởng phòng 1, 8, 9; Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Phòng 9; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính.


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Phòng 9 phổ biến, quán triệt một số văn bản hướng dẫn pháp luật về nghiệp vụ của VKSND tối cao về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại và Báo cáo “Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với một số bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa nghiêm trọng trong 03 năm (2019, 2020, 2021)”.
Trong phần thảo luận, đại diện 09 đơn vị VKSND cấp huyện đã trình bày tham luận và phát biểu rất sôi nổi, trách nhiệm và tâm huyết, đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai; Lãnh đạo Phòng 9 VKSND tỉnh cũng đã trao đổi nghiệp vụ, tổng hợp một số cách làm hay, đem lại hiệu quả của một số đơn vị, để Hội nghị nghiên cứu vận dụng trong đơn vị mình, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất án dân sự, hành chính bị sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát trong thời gian đến.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của 09 đơn vị cấp huyện.
Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, nhất là những vụ án dân sự, hành chính liên quan đến đất đai tại địa phương ngày càng tăng, có nhiều vụ tính chất rất phức tạp. Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thường xuyên phối hợp với Tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, đặc biệt là các vụ án phức tạp, thời gian giải quyết kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số bản án, quyết định sơ thẩm bị cấp phúc thẩm sửa, hủy xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Do đó, việc tổ chức Hội nghị là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự ở VKSND hai cấp tỉnh và huyện. Thời gian tới, VKSND hai cấp tỉnh và huyện cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự cụ thể:
Mỗi Kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự cần nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các văn bản pháp luật liên quan; đặc biệt là các văn bản đã được nêu tại Hội nghị về “Hệ thống các văn bản hướng dẫn pháp luật của cấp trên về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật”; Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; trong từng cơ quan đơn vị phải có sự chọn lựa, đào tạo, phân công, kèm cặp, đồng thời thường xuyên cập nhật những văn bản mới để áp dụng khi giải quyết án. Chú trọng việc tham gia góp ý, xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.


Đ/c Lê Văn Đẳng - Phó trưởng Phòng 9 quán triệt 01 số văn bản hướng dẫn pháp luật và nghiệp vụ của cấp trên
về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại


Đ/c Nguyễn Hùng Việt - Phó trưởng Phòng 9 báo cáo “Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với một số bản án, quyết định
giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động
bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa nghiêm trọng trong 03 năm (2019, 2020, 2021)”

Phổ biển, triển khai tài liệu rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất có vi phạm nghiêm trọng bị Tòa án xét xử tuyên hủy, sửa trong 03 năm 2019-2021 trong toàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng án bị sửa, hủy xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát rơi vào những trường hợp đã rút kinh nghiệm.


Đ/c Nguyễn Hữu Tiến - Viện trưởng VKSND huyện Tây Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đ/c Phan Văn Thanh - Phó Viện trưởng VKSND thị xã Sông Cầu phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đ/c Đoàn Sơn Hải - Phó Viện trưởng VKSND huyện Sông Hinh phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Thị Thúy Ngọc - Phó Viện trưởng VKSND thị xã Đông Hòa phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ án dân sự, hành chính quá hạn, kéo dài góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát Phú Yên.


Hình ảnh tại các điểm cầu cấp huyện

Ninh Huyền - Thanh Vương

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ