Thứ Sáu, 24/05/2024 19:57 CH

VKSND thị xã Sông Cầu 02 năm liên tục nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối

Năm 2021, tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tập thể VKSND thị xã Sông Cầu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


VKSND thị xã Sông Cầu 02 năm liên tục nhận Cờ thi đua dẫn đầu Khối

Ngay từ đầu năm VKSND thị xã Sông Cầu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 05/01/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 27/KH-VKS-VP ngày 12/01/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên, đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị.
Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm” với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ quan trọng là chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm, chủ động kiểm sát chặt chẽ ngay từ giai đoạn khởi tố vụ án, bị can. Phối hợp các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 nên không xảy ra các vụ án, vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật trong công tác THQCT và kiểm sát xét xử án hình sự, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng xét hỏi, chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp, xét xử nhiều vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Không có trường hợp VKS rút quyết định truy tố, Tòa án tuyên khác tội danh, điều khoản VKS đã truy tố và không để xảy ra việc Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Tỷ lệ Tòa án trả hồ sơ chỉ chiếm 1,5%. Có 02 kháng nghị được cấp phúc thẩm chấp nhận, phối hợp tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm, 01 phiên tòa số hóa hồ sơ.
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”. Chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp cũng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong hoạt động tư pháp. Đã ban hành 02 kháng nghị bản án dân sự, 17 kiến nghị trong vi phạm trong hoạt động tư pháp, 03 kiến nghị phòng ngừa đều được tất cả các cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản tiếp thu, thực hiện. Chú trọng gắn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, thích ứng tốt công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.
Với những thành tích nêu trên,VKSND thị xã Sông Cầu vinh dự được VKSND tỉnh Phú Yên công nhận là “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối” năm 2021 và Bằng khen 02 năm liên tục đạt Cờ thi đua dẫn đầu Khối. Chi bộ Viện kiểm sát đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đơn vị và các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Thị ủy công nhận là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và là năm thứ hai liên tục được Ban Thường vụ Thị ủy khen thưởng là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021, đây cũng là năm thứ hai liên tục Chi bộ vinh dự đạt được thành tích này.
Thành tích ấy tiếp tục đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt VKSND thị xã Sông Cầu, là cơ sở để đơn vị tiếp tục gặt hái nhiều kết quả xuất sắc trên tất cả các mặt công tác trong những năm tiếp theo.

Bình Nguyên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 21/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Trưởng phòng 15 làm việc với cấp ủy Tuy An.

 

Thứ 4, 22/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Sơn Hòa và kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

10h00:

- Đ/c Viện trưởng và Văn phòng tham gia báo cáo quyết toán năm 2023 tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 5, 23/5/2024:  

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 9 dự Hội nghị chuyên đề “Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án HS, vụ việc DS, KD, TM liên quan đến hoạt động tín dụng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2023-2024, kiến nghị những biện pháp phòng vừa vi phạm, tội phạm” tại Đà Nẵng (02 ngày).

 

Thứ 6, 24/5/2024:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 15 báo cáo về việc chuẩn bị công tác sơ tuyển.

- Đ/c Thảo - PVT cùng Phòng 8 trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ Công an huyện Phú Hòa và cùng Phòng 8, Phòng 9 kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm sát việc TG, TG và THAHS; kiểm tra việc giải quyết án huỷ, án TĐC, án quá hạn tồn đọng, kéo dài… tại VKSND huyện Phú Hòa.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện QCDC cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia xét giảm án tại Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thứ 7, 25/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ